Primaria Comunei Ciortesti - judetul Iasi » Telefon: 0232 320.800, 320.400 » Program de lucru: Luni-Vineri 8-16

Autentificare

INFORMARE privind măsurile de mediu și climă aplicate în anul 2016 pe terenurile agricole
Legislație privind problema câinilor cu și fără stăpân
Impozite si taxe pe terenuri, cladiri, autovehicule s.a.
ORGANIGRAMA PRIMARIEI CIORTESTI
Strategia de dezvoltare a comunei Ciortesti pentru perioada 2014- 2020
ANALIZA SWOT pentru perioada 2014 - 2020
PROGRAM AUDIENTE

Stat de personal

Documente pdf
Stat de personal- Martie 2018

Vizualizari: 30
Data creare: 12-04-2018 12:58:47
PROGRAM AUDIENTE

Documente pdf
PROGRAM AUDIENTE

Vizualizari: 160
Data creare: 05-12-2017 11:30:56
In baza legii 153/2017, art. 33 privind transparența veniturilor salariale, atasam lista tuturor funcțiilor din cadru PRIMARIEI CIORTESTI din jud. Iași, care au finanțare asigurată din fonduri publice, în locurile prevăzute de lege, la sediul propriu și pe pagina proprie de internet

Documente pdf
VENITURI SALARIALE

Vizualizari: 245
Data creare: 10-11-2017 14:18:23
Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenta decizionala in administratia publica si Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public.

Documente pdf
Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenta decizionala in administratie
Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Vizualizari: 115
Data creare: 10-10-2017 22:37:04
Informații de interes public pentru cetățenii care își caută un loc de muncă în țară sau în străinătate

Documente pdf
Legea 156/2000
Spune nu, muncii nedeclarate!
Site-uri de informare

Vizualizari: 143
Data creare: 13-09-2017 13:05:58
Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

Art. 5
(1)Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice și ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale au Citeste mai mult...

Vizualizari: 156
Data creare: 30-07-2017 23:34:29
Modalităţi de contestare a deciziei și formularele aferente

Documente pdf
Reclamație administrativă conform Anexa 5 din HG 478/ 2016
Reclamație administrativă conform Anexa 6 din HG 478/ 2016

Vizualizari: 142
Data creare: 30-07-2017 23:31:29
În vederea solicitării unei informații de interes public recomandăm folosirea următorului formular:

Documente pdf
Formular-tip cerere de informaţii de interes public conform Anexa 4 din HG 478/ 2016

Vizualizari: 131
Data creare: 30-07-2017 23:29:32
Persoana responsabilă pentru aplicarea Legii 544/2001 în cadrul instituţiei noastre este doamna MUNTENESCU RODICA

Vizualizari: 145
Data creare: 30-07-2017 23:27:44
BULETINUL INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

Documente pdf
BULETINUL INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

Vizualizari: 207
Data creare: 24-07-2017 10:15:01
SELECȚIE PARTENERI IN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 ?" 2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2
„POCU/140/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate”

Documente pdf
Anexa 1
Anexa 2
ANEXA 3
ANEXA 4
ANEXA 5
PROCES VERBAL DE EVALUARE A OFERTANTILOR LA PARTICIPAREA PROCEDURII DE SELECTIE PRIVIND POCU 2014-2020, obiectiv specific 4.2

Vizualizari: 163
Data creare: 29-05-2017 19:22:31
ANUNȚ
SELECȚIE PARTENERI IN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 ?" 2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2
„POCU/140/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate”

Documente pdf
ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI IN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2

Vizualizari: 172
Data creare: 29-05-2017 18:21:43
Conform H O T Ă R Â R II nr.46/2016 privind înregistrarea comunei Ciortesti, judetul Iasi în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar și stabilirea comisionului perceput de furnizorul de servicii selectat CEC BANK SA, cetatenii pot achita taxele si impozitele online accesand ghiseu.ro, comisionului perceput de furnizorul de servicii selectat CEC BANK SA, aferent efectuării plății electronice, se suporta de catre comuna Ciortesti, contribuabilul achita doar cuatumul taxei/impozitului datorat catre UAT.

Vizualizari: 157
Data creare: 05-05-2017 12:35:46
Anunt privind licitatia publica deschisa pentru inchirierea pajistilor din comuna Ciortesti, judetul Iasi

Foto
Anunt privind licitatia publica deschisa pentru inchirierea pajistilor din comuna Ciortesti

Vizualizari: 220
Data creare: 07-04-2017 09:45:30
ANUNT CONCURS

Documente pdf
ANUNT CONCURS INSPECTOR DEBUTANT
ANUNT CONCURS GUARD

Vizualizari: 365
Data creare: 10-03-2017 11:14:59
ANALIZA SWOT pentru perioada 2014 - 2020

Documente pdf
ANALIZA SWOT a comunei Ciortesti, pentru perioada 2014 - 2020

Vizualizari: 388
Data creare: 24-02-2017 09:54:22
Strategia de dezvoltare a comunei Ciortesti pentru perioada 2014- 2020

Documente pdf
Strategia de dezvoltare a comunei Ciortesti pentru perioada 2014- 2020

Vizualizari: 358
Data creare: 24-02-2017 09:46:40
Hotărâri ale CL - 2017

Documente pdf
Hotărârea Nr. 1- privind validarea unui consilier local
Hotărârea Nr.2- privind stabilirea... de cheltuieli cu privire la consumul de caburanti pt ...
Hotărârea Nr.3- cu privire la probarea excedentului bugetului local din anul 2016
Hotărârea Nr.4- privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul IV/ 2016
Hotărârea Nr.5- privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor public pe anul 2017...
Hotărârea Nr.6- privind Planul de actiuni si...pt persoanele... beneficiare de VMG pentru anul 2017
Hotărârea Nr.7- privind aprobarea cofinantarii.. ”Demolare si construire scoala primara... Rotaria..
Hotărârea Nr.8- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt ...”Demolare si ...
Hotărârea Nr.9- privind cofinantarea...”Modernizare scoala gimnaziala din sat Coropceni...„
Hotărârea Nr.10- privind aprobarea indicatorilor... ”Modernizare scoala... Coropceni ...”
Hotărârea Nr. 29- privind modificarea valorii totale din anexa HCL 61/2016
Hotărârea Nr. 30- privind implementarea proiectului” Reabilitare, modernizare si dotare camin cult..
Hotărârea Nr. 31- privind aprobarea indicatorilor..” Reabilitare, modernizare si dotare camin cult..
Hotărârea Nr. 32- privind modificarea si completarea anexei 12 ”Inventarul bunurilor...”
Raport de specialitate , proiectul de hoararare...Strategiei de dezvoltare...
Hotărârea Nr. 34- privind aprobarea realizarii investitiei ”Reabilitare si extindere Sc. gim. Ciorte
Hotărârea Nr. 35- privind aprobarea.... cofinantarii ”Reabilitare si extindere Sc. gim. Ciortesti
Hotărârea Nr. 36- privind insusirea actului aditional din 07.02.2017 la contractul de lucrari...
Hotărârea Nr. 37- privind aprobarea Actului Aditional nr. 18 la contractul de delegare a gestiunii..
Hotărârea Nr. 40(Partea I) - privind aprobarea inchirierii ... prin licitatie ...pajistilor
Hotărârea Nr. 40(Partea II) - privind aprobarea inchirierii ... prin licitatie ...pajistilor
Hotărârea Nr. 11, pentru cofinantarea obiectivului de investitie " Modernizare drumuri de interes...
Hotărârea Nr. 12, privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru ...
Hotărârea Nr. 13, privind aprobarea infiintarii ziarului local
Hotărârea Nr. 14, pentru cofinantarea obiectivului..."Modernizare prin asfaltare dc Ciortesti-Deleni
Hotărârea Nr. 15, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ...
Hotărârea Nr. 16, privind anularea din bugetul local a creantelor fiscale restante
Hotărârea Nr. 17, pentru cofinantarea..."Infiintare si dotare gradinita cu program normal, sat Serb
Hotărârea Nr. 18, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru infiintarea
Hotărârea Nr. 19, pentru cofinantarea obiectivului..." Construire dispensar medical in sat Ciortesti
Hotărârea Nr. 20, privind aprobarea indicatorilor ..."Construire dispensar medical..."
Hotărârea Nr. 21, pentru cofinantarea o. i. "Construire sediu primarie in sat Ciortesti..."
Hotărârea Nr. 22, privind aprobarea indicatorilor t.e... "Construire sediu primarie in sat Ciortesti
Hotărârea Nr. 23, pentru cofinantarea ..."Modernizare si extindere iluminat public in com Ciortesti
Hotărârea Nr. 24, privind aprobarea indicatorilor..."Modernizare si extindere iluminat public in com
Hotărârea Nr. 25, pentru cofinantarea obiectivului..."Infiintare sistem de alimentare cu apa in com
Hotărârea Nr. 26, privind aprobarea indicatorilor...pt investitia "Infiintare sistem de alimentare..
Hotărârea Nr. 27, privind organizarea retelei scolare in anul scolar 2017-2018
Hotărârea Nr. 28, privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotărârea Nr. 38, privind aprobarea indicatorilor "Modernizare prin asfaltare a DC 69B si drumuri...
Hotărârea Nr. 39, pentru cofinantarea obiectivului..."Modernizare prin asfaltare a DC 69B si drumuri
Hotărârea Nr. 41, privind aprobarea Actului Aditional nr. 17 la Actul Constitutiv...
Hotărârea Nr. 44, privind aprobarea indicatorilor ..."Infiintare si dotare gradinita cu program norm
Hotărârea Nr. 45, privind implementarea proiectului "Infiintare ...gradinita in sat Serbesti
Hotărârea Nr. 42, privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2017
Hotărârea Nr. 43, privind aprobarea bugetului local pe anul 2017
Hotărârea Nr. 46, privind aprobarea executiei bugetului local/ trim I 2017
Hotărârea Nr. 47, privind aprobarea indicatorilor t-e pentru invastitia " Sistem de supraveghere vid
Hotărârea Nr. 48, privind aprobarea Actului aditional 19 la Contractul de delegare a gestiunii...
Hotărârea Nr. 49, privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea pasunatului pe islazul.
Hotărârea Nr. 50, privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale-amenzi pt pers deceda
Hotărârea Nr.51, privind rectificarea bugetului local, etapa mai 2017
Hotărârea Nr.52,privind modificarea si completarea anexei cu privire la "Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Ciortesti"
Hotărârea Nr.53,privind stabilirea consumului de combustibil mediu de carburant pentru autoturism, tractor si microbuz scolar...
Hotărârea Nr. 54, privind acordarea unui ajutor de urgenta
Hotărârea Nr.55, privind aprobarea indemnizatiilor pentru interventia in caz de incendiu, calamitate sau dezastru natural...
Hotărârea Nr.56, privind aprobarea atribuiririi unor loturi de teren pentru construirea de locuinte...
Hotărârea Nr.57-partea I, privind aprobarea concesionarii , prin licitatie publica, a statiei de autobuz din P1515, T64...
Hotărârea Nr.57-partea a II-a, privind aprobarea concesionarii , prin licitatie publica, a statiei de autobuz din P1515, T64...
Hotărârea Nr.58, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Lucrari de pietruire drumuri, in vederea intretinerii curente si..."
Hotărârea Nr.59, privind aprobarea sumei de 3000lei pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite in anul scolar 2016-2017...
Hotărârea Nr.60, privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotărârea Nr.62- partea I, pentru aprobarea unor reglementari privind organizarea si functionarea Serviciului Voluntar de Situatii de Urgenta...
Hotărârea Nr.62- partea a II-a, pentru aprobarea unor reglementari privind organizarea si functionarea Serviciului Voluntar de Situatii de Urgenta...
Hotărârea Nr.63, privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice, aflate in stare de insolvabilitate...
Hotărârea Nr.64, privind actualizarea indicatorlior tehnico-economici pentru investitia "Demolare si construire scoala...Rotaria...", in urma inchiderii procedurilor de achizitie
Hotărârea Nr.65, privind actualizarea cofinantarii obiectivului de investitii "Demolare si construire... Rotaria..."
Hotărârea Nr.66, privind aprobarea cheltuielilor de deplasre in Franta a persoanei delegate...in vederea preluarii unei autospeciale pentru stingerea incendiilor
Hotărârea Nr.67, privind aprobarea modului de intocmire a Registrului Agricol, la nivelul Primariei comunei Ciortesti
Hotărârea Nr.68, privind actualizarea activelor fixe corporale si necorporale din inventarul bunurilor care apartin domeniului public si privat...
Hotărârea Nr.69, privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale - amenzi, pentru persoanele decedate...
Hotărârea Nr.70, privind acordarea unor premii familiilor care aniveseaza 50 de ani de casatorie neantrerupta, avand...
Hotărârea Nr.71, privind rectificarea bugetului local, pe trimestrul al III-lea 2017
Hotărârea Nr.72, privind aprobarea Actului Aditional nr. 20 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa...
Hotărârea Nr.73, privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei...
Hotărârea Nr.74, privind suplimentarea si rectificarea listei de investitii a comunei Ciortesti, pentru anul 2017
Hotărârea Nr.75, privind acceptarea donatiei, din partea autoritatilor franceze, a autoutilitarei speciale...
Hotărârea Nr.76, privind stabilirea consumului mediu de carburant pentru autospeciala...
Hotărârea Nr.77, privind scoaterea din functiune, in vederea casarii si valorificarii, a unor mijloace fixe...
Hotărârea Nr.78-partea I, privind modificarea si completarea Anexei 12 "Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Ciortesti...
Hotărârea Nr.78-partea a II-a, privind modificarea si completarea Anexei 12 "Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Ciortesti...
Hotărârea Nr.79, privind Regulamentul de acordaer de ajutoare de urgenta, prevazute de Legea 216/2001
Hotărârea Nr.80, privind implementarea proiectului "dotarea cu buldoescavator cu cisterna, a serviciulyui public de gospodarire comunala...
Hotărârea Nr.81, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru..."Dotare cu buldoescavator..."
Hotărârea Nr.83, privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotărârea Nr.82, referitoare la modificarea Contractului de delagare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare...
Hotărârea Nr.61, privind reactualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Ciortesti

Vizualizari: 155
Data creare: 23-02-2017 10:41:08
ANUNT CONCURS REFERENT ASISTENT SOCIAL

Documente pdf
ANUNT CONCURS REFERENT ASISTENT SOCIAL

Vizualizari: 334
Data creare: 13-01-2017 10:49:22
ANUNT-DEMONSTRATIE CRUCEA ROSIE

Documente pdf
ANUNT-DEMONSTRATIE CRUCEA ROSIE

Vizualizari: 351
Data creare: 23-11-2016 12:13:21
ANUNT
PRIVIND OCUPAREA UNUI POST VACANT PRIN TRANSFER LA CERERE

Documente pdf
ANUNT OCUPARE POST VACANT PRIN TRANSFER

Vizualizari: 421
Data creare: 07-11-2016 12:03:39
Licitatie publica pentru inchirierea unor spațiilor de birouri / comerciale din cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTALIER AGRIBUSINESS SUPPORT, in comuna LETCANI, judetul IASI.

Linkuri externe
LICITAȚIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERE SPAȚII TRANSAGROPOLIS
http://www.icc.ro/sites/default/files/files/online/licitatii/2016/10.11.2016-inchiriere.pdf

Vizualizari: 318
Data creare: 30-10-2016 11:33:16
HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL 2016

Documente pdf
HOTARAREA NR. 12, privind constituirea comisiilor de specialitate.
HOTARAREA NR.13, privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al CL,al comunei Ciortesti, constituit la data de 24.06.2016.
HOTARAREA NR.14, privind completarea inventarului domeniului public al comunei Ciortesti cu punct sanitar,cu destinatia de cabinet medical individual, in satul Serbesti, comuna Ciortesti, jud. Iasi.
HOTARAREA NR.15, privind aprobarea concesionarii directe a spatiului cu destinatie Cabinet Medical Individual de medicina de familie, Dr. Popescu Francisc Constantin si SC "Olamed O&V" SRL.
HOTARAREA NR.16, privind inchirierea unui spatiu din incinta "I.I Duluta Daniela", pentru Serviciul de Ambulanta Judeteana Iasi.
HOTARAREA NR.17, privind rectificarea Bugetului local, pentru Trim.III, 2016.
HOTARAREA NR.18, privind aprobarea infiintarii unui post de sofer in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciortesti, judetul Iasi.
HOTARAREA NR.19, privind stabilirea criteriilor si procedurilor de numire si eliberare din functie si atributii ale administratorului public din aparatul de specialitate al primarului comunei Ciortesti, judetul Iasi.
HOTARAREA NR.20, privind constituirea Structurii Comunitare Consultative a comunei Ciortesti,judetul iasi.
HOTARAREA NR.21, privind numirea a doi consilieri locali reprezentanti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Ciortesti.
HOTARAREA nr.23, privind aprobarea propunerii de declasare a unui secto0r de drum...
HOTARAREA nr.24, privind actualizarea programului de transport public judetean de persoane prin curse...
HOTARAREA nr.25, privind aprobarea Actului Aditional nr. 14 la Actul Constitutiv al...ARSACIS
HOTARAREA nr.26, privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului...ARSACIS
HOTARAREA nr.27, privind desemnarea reprezentantului comunei Ciortesti...GAL Stefan cel Mare
HOTARAREA nr.28, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru..."Infiintare si dotare gradinita..."
HOTARAREA nr.31, prin care se ia act de incetare de drept a mandatului de consilier local Andrei Tatiana
HOTARAREA nr.32, privind rectificarea bugetului local, etapa aseptembrie 2016
HOTARAREA nr.33, privind modificarea art.3 din HCL 19/2016, privind stabilirea criteriilor si procedurilor...
HOTARAREA nr.34, privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea metodologiei de solutionare a cererilor...Legea 15/2003
HOTARAREA nr.35, privind desemnarea cabinetului de avocatura care va reprezenta interesele UAT Ciortesti...
HOTARAREA nr.36, privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii...
HOTARAREA nr.37, privind aprobarea sutinerii finaciare a asociatiei sportive "...Viitorul Ciortesti"
HOTARAREA nr.38, privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea DC Ciortesti-Raducaneni de catre...
HOTARAREA nr.39, privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii...
HOTARAREA nr.41, privind acordarea cu titlu gratuit, pe o perioada de 5 ani, a dreptului de folosinta...Crucea Rosie...
HOTARAREA nr.45, privind aprobarea noului reprezentant legal al comunei Ciortesti in relatia cu AFIR
HOTARAREA nr.46, privind inregistrarea comunei Ciortesti in Sistemul National Electronic de Plata online...
HOTARAREA nr.47, privind modificarea anexei 12 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al com Ciortesti"
HOTARAREA nr.48, privind achizitionarea unor materiale necesare pentru intretinerea drumurilor comunale si satesti...
HOTARAREA nr.49, privind achizitionarea a 50 mc lemne de foc pentru sezonul rece 2016-2017
HOTARAREA nr.51, privind achizitionarea de materiale necesare privind amenajarea zonelor de amplasament din sistemul...
HOTARAREA nr.52, privind aprobarea documentatiei de demolare in cadrul etapei SF "Infiintare si dotare gradinita...Serbesti"
HOTARAREA nr.53, privind aprobarea documentatiei ..." scoala Rotaria"...
HOTARAREA nr.54, privind acordarea unui ajutor de urgenta...
HOTARAREA nr.55, privind aprobarea "Programului de pregatire, deszapezire si combatere a poleiului..."
HOTARAREA nr.56, privind cofinantarea obiectivului de investitii "Demolare...Scoala Rotaria..."
HOTARAREA nr.57, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru..."Demolare si...Rotaria..."
HOTARAREA nr.58, privind cofinantarea Obiectivului de investitii "Modernizare...Scoala Coropceni..."
HOTARAREA nr.59, privind aprobarea indicatorilior tehnico-economici..."Modernizare...Scoala Coropceni"
HOTARAREA nr.60, privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul de carburanti...
HOTARAREA nr.61, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici..."Modernizare drumuri de interes local..."
HOTARAREA nr.62, privind implementarea proiectului"Modernizare drumuri de interes local..."
HOTARAREA nr.65, privind stabilirea consumului mediu de carburant pentru buldoexcavatorul...
HOTARAREA nr.66, privind aprobarea Actului Aditional nr. 15 la Actul Constitutiv si a Actului Aditional nr. 16...
HOTARAREA nr. 67, privind desemnarea reprezentantului legal ...ADIS Iasi
HOTARAREA nr. 68, privind aprobarea Actului Aditio0nal nr.17 la Contactul de delegare a gestiunii...
HOTARAREA nr. 70, privind actualizarea statututlui comunei Ciortesti, jud. Iasi
HOTARAREA nr. 74, privind rectificarea bugetului local, etapa Decembrie 2016
HOTARAREA nr. 75, privind aprobarea executiei bugetului local , pe trimestrul al III-lea/2016
HOTARAREA nr. 76, privind aprobarea mentinerii impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017 la nivelul anului 2016
HOTARAREA nr. 77, privind modificarea statului de functii si av Organigramei aparatului de specialitate al primarului...
HOTARAREA nr. 79, privind acordarea sporului pentru conditii...

Vizualizari: 209
Data creare: 09-08-2016 11:50:49
Comunicate de Presă referitoare “la majorarea indemnizației lunare pentru creșterea copiilor, majorarea și prelungirea stimulentului de inserție.
VENITURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI CIORTESTI
Licitatie publica pentru inchirierea unor spațiilor de birouri / comerciale din cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTALIER AGRIBUSINESS SUPPORT, in comuna LETCANI, judetul IASI.
Stema comunei Ciortesti, judetul IasiDescrierea si semnificatia stemei comunei Ciortesti, judetul Iasi
ANUNT
PRIVIND OCUPAREA UNUI POST VACANT PRIN TRANSFER LA CERERE
ANUNT-DEMONSTRATIE CRUCEA ROSIE
ANUNT CONCURS REFERENT ASISTENT SOCIAL
ANUNT CONCURS
Ziarul local ”COLINELE CIORTESTILOR”
BULETINUL INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC, COMUNICATE DIN OFICIU
Starea vremii
Localitatea: Ciortesti
Latitudine -> 46.91119°
Longitudine -> 27.84127°
Astazi
Vineri 22-06-2018
Furtuni
Furtuni
Temperatura
21°C
Minima zilei --> 15°C
Maxima zilei --> 27°C
Presiune atmosferica --> 0.99 Bar
Umiditate --> 73 %
Vizibilitate --> 16.10 km
Stare atmosfera --> stationara
Viteza vant --> 11.00 km/h
Directie vant --> SE
Soarele rasare --> 5:14 am
Soarele apune --> 9:9 pm
Maine
Averse de ploaie
Averse de ploaie
Minima zilei --> 12°C
Maxima zilei --> 18°C
Poimaine
Partial noros
Partial noros
Minima zilei --> 10°C
Maxima zilei --> 19°C