Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Masuri de mediu si clima pentru anul 2016

INFORMARE privind măsurile de mediu și climă aplicate în anul 2016 pe terenurile agricole

ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA PRIMARIEI CIORTESTI

Legislație privind problema câinilor cu și fără stăpân

Legislație privind problema câinilor cu și fără stăpân

Impozite si taxe pe terenuri, cladiri, autovehicule s.a.

Impozite si taxe pe terenuri, cladiri, autovehicule s.a.

Strategia de dezvoltare a comunei Ciortesti pentru perioada 2014- 2020

Strategia de dezvoltare a comunei Ciortesti pentru perioada 2014- 2020

ANALIZA SWOT pentru perioada 2014 - 2020

ANALIZA SWOT pentru perioada 2014 - 2020

PROGRAM AUDIENTE

PROGRAM AUDIENTE

raport 544

Documente de interes public

ANUNT DOTARI OFICIU "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SERBESTI, COMUNA CIO

ACHIZITIE DOTARI OFICIU PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SERBESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI"

anunt dotari platforma de gunoi -"INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SERBEST

ACHIZITIE DOTARI platforma de gunoi PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SERBESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI"

anunt dotari mobilier -INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SERBESTI

anunt achizitie mobilier PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SERBESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI"

datoria publica

datoria publica


DESPRE COMUNĂ --> Home

Cadrul fizico-geografic al comunei Ciortesti


Cadrul fizico-geografic

Relieful

Comuna Ciortesti se gãseste la contactul dintre Podisul Central Moldovenesc si Platforma pliocenicã moldoveneascã. Spre N se mãrgineste cu prelungirea longitudinalã a culmii estice a Podisului Central Moldovenesc, culme ce trece de orasul Iasi, la est cu Depresiunea Bohotin-Mosna, la V cu Valea Vasluietului iar la S cu Valea Crasnei si Dealul Cetãtuiei. Pozitia actualã ocupatã de satul Rotãria si satul Serbesti a suferit o scufundare tectonicã de mici proportii, probabil dupã retragerea Mãrii Sarmatice (în urmã cu peste 10 milioane de ani).

Altitudinea maximã a reliefului zonal este de 410 m în Dealul La Hârtie, urmat cu peste 300 m în Dealul Cerului, Dealul Roman, Dealul Cetãtuiei, etc. Comuna Ciortesti se aflã la 40 km de orasul Iasi, si aceeasi distantã fatã de orasul Vaslui, fiind învecinatã la NV cu comuna Schitul Duca, la NE cu comuna Costuleni si Rãducãneni, la SE sud-est cu comuna Dolhesti, la S comuna Miclesti, jud. Vaslui, la SV comuna Codãiesti, jud. Vaslui.

Clima

Comuna Ciortesti este situatã într-o zonã cu un climat temperat-continental cu usoare nuante microclimatice locale (mai ales pe Valea Crasnei si Valea Vasluietului). Temperatura medie anualã este de 8,5° C, dar se înregistreazã o diferentã de 1° de la o localitate la alta, datoritã inversiunilor termice întâlnite cu precãdere pe cursul celor doua vãi (curentii de aer sunt directionati pe culoarul acestor vãi, mai ales iarna - crivãtul siberian). Verile sunt cãlduroase si cu frecvente perioade de secetã.Temperaturile maxime urcã pânã la peste 40° C (iulie 2007).

În general precipitatiile atmosferice au un caracter torential (mai ales vara), oscilând între 250 si 800 mm, cu perioade de uscãciune si secetã. Luna cea mai ploioasã este iunie (cu ploi torentiale), iar cele mai putine precipitatii sunt înregistrate în luna martie. Rareori ploile iau un caracter catastrofal. Pe teritoril comunei majoritatea ploilor sunt determinate de influentele atlantice din V, ajungând mult diminuate pânã în aceste regiuni.

Ninsorile încep de obicei de la sfârsitul lui noiembrie si dureazã pânã la sfârsitul lui martie. Grosimea medie a stratului de zãpadã este de 40,5 cm., iar maxima poate ajunge pânã la 140 cm.
Temperatura medie anualã a aerului are valori cuprinse între 9° C (în zona mai înaltã din partea de NE si partea centralã si 9,5° C (în partea de N si S), favorabilã principalelor plante ce se cultivã pe platourile înalte: grâu, porumb, orz, vitã-de-vie, pomi fructiferi, floarea soarelui etc. Temperaturi minime absolute a cãror valoare scade sub 0° C se înregistreazã din a doua decadã a lunii septembrie, cel mai timpuriu si se pot prelungi pânã în ultima decadã a lunii mai.

Bruma este un element dintre fenomenele meteorologice negative care produce pagube agriculturii. Se produce cu precãdere pe fundul vãilor Crasna s.a.
Suma medie a precipitatiilor anuale este de 511 mm pe Valea Vasluietului si 580 mm în pãdurile înalte ale Dealului Crasnei. În sezonul cald acestea au uneori un pronuntat caracter torential, în special vara când se înregistreazã averse de o intensitate deosebitã. Cantitãtile mari cãzute în intervale scurte de timp provoacã inundatii si eroziunea solului iar iarna înzãpeziri.

Reteaua hidrograficã

Râul Crasna îsi are obârsia în pãdurea înaltã a Dealului Crasna-Covasna, fiind alimentat de afluenti secundari de dreapta si de stânga pânã dincolo de fostul conac a lui Michiu, unde începe teritoriul comunei vecine Dolhesti. Dupã ce porneste repejor din pãdurile înalte ale sectorului superior, dupã confluenta cu pârãias Runcului, îsi formeazã o albie majorã propriu-zisã, cu o lãtime depãsind alocuri 20 m, unde îsi depune nisipurile aduse din amonte, formând mici belciuge si meandre dese, colmatate adeseori si de amestecul de vegetatie hidrofilã, distruse însã cu prima viiturã de proportii.

Pârâul Vasluiet îsi are obãrsia de la nord de satul Poieni, prin confluenta cu pârâul Cãrbunarul, adunându-si cei mai multi afluenti de pe partea dreaptã si doar câtiva mai nesemnificativi din partea stângã. Din perimetrul comunei Ciortesti adunã debitul urmãtoarelor pârâuri: Coropceni, Ciortesti si Serbesti.

Pârâul Coropceni izvorãste din coastele dealului Roman de la est de satul Coropceni, având un ax aproximativ E-V, prin capãtul satului , iar din dreptul fostului complex zootehnic coteste brusc spre nord-vest, dupã care o ia spre vest spre albia majorã a râului Vasluiet, însumând un traseu de circa 3,5 km.

Pârâul Ciortesti îsi are izvoarele în centrul satului Ciortesti, la sud de scoalã, în perimetrul izvoarelor puternice care sunt captate de sub placa de calcar si directionate la câteva cismele. Se dirijeazã spre sud, iar în dreptul fostului CAP, din capãtul sudic al satului adunã debitul unui pârãias puternic ce vine dinspre est, de la poalele Dealului Morilor. De aici îsi continuã cursul spre sud-vest, pentru ca de la Moarã sã coteascã spre sud pânã dincolo de podul drumului comunal ce leagã Serbestiul de soseaua Vasluiului, de unde se arcuieste lin spre sud-vest pânã la confluenta cu pârâul Serbesti, vãrsându-se cu acesta în barajul de dinainte de soseaua nationalã. Lungimea totalã a acestuia depãseste 5 km.

Pârâul Serbesti îsi are obârsia la sud-est de satul Serbesti, numit de localnici Fundãturã, pârãias care se scurge spre vest, pânã la confluenta cu un torent temporar dinspre Cantonul silvic, coteste apoi brusc spre nord-vest traversând partea sudicã a satului, iar de la fostul Magazin sãtesc o ia spre vest pânã dincolo de capãtul sudvestic al satului de unde se directioneazã pe un ax NE-SV pânã la confluenta cu pârâul Ciortesti, de la poalele dealului Comorilor. Împreunã sunt captate în barajul de pãmânt din apropierea soselei nationale, iar din acesta debitul comun se înscrie spre vest în albia majorã a râului Vasluiet.

Flora si fauna

Subzona silvostepei cuprinde culmea înaltã a dealurilor Roman, Cerului,Ratei, Morii si Dumbrãvii.
Vegetatia pãdurilor este formatã din Fagus silvatica, Carpinus betulus în pãrtile cele mai înalte, din Quercus petraea si Tilia tomentosa (în Dealul Crasnei), Fraxinus excelsior si Quercus robur. Pãdurile din preajma satelor sunt sleauri de deal cu gorun alcãtuitã din: gorun, tei, frasin si carpen la care se adaugã fagul si stejarul pedunculat. Arboretul este format din salbã moale, salbã râioasã, corn, dârmoz, alun, mãlin, sânger etc.
Locurile înalte cu florã spontanã, în special pãioasã, se încadreazã „ochiurilor de stepã".
Pãtura erbacee este formatã de obicei din plante de mull si din câteva specii deierburi, care însã nu participã în procent mare, cum sunt Brachypodium silvaticum, Lathyrus venetus, Lamium luteum, Gerarium robertianum, Mycelis muralis (tipic)¸ Luzula silvatica (de fãget), Carex pilosa, Galium silvatica, Glechoma hirsuta, Poanemoralis etc.

Subzona silvostepei (vegetatia pajistilor) ocupã toate celelalte teritorii neocupate de pãduri.
Pajistile, în marea lor majoritate sunt rãspândite pe versantii erodati si afectati de alunecãri si unele sesuri inundabile. Sunt folosite ca pãsuni si au o productivitate mediocrã deoarece sânt amplasate pe terenuri improprii culturilor agricole. În cea mai mare parte sunt putin îngrijite de aceea sunt invadate de buruieni care le depreciazã mult calitatea si gradul de consumabilitate. Eroziune, alunecãrile si înmlãstinirea contribuie, de asemenea, la reducerea suprafetei reale de pãdure. Supraîncãrcarea cu animale, pãsunatul pe timp umed si foarte timpuriu, târlirea nerationalã si lipsa unor mãsuri curente de stimulare a autoînsãmântãrii, de îngrãsare si îmbunãtãtire a compozitiei floristice duc la degradarea accentuatã a multor pãsuni.

În zona depresionarã întâlnim specii piscicole precum: crapul (Cyprinus carpio), stiuca, bibanul, salãul (Lucioperta lucioperta), carasul, plãtica, svârluga s.a.
Pãsãri: cocorul, egreta cenusie, egreta albã, corbul, graurul, ciocârlia, prepelita, potârnichea, fazanul, rata sãlbaticã, pitigoiul de stuf, lebãda (de câtiva ani la Bãlãtãu pe cursul mijlociu al Crasnei si la iazul Solesti), sticletele, gugustiucul,pescãrusul, cioara, uliul.
Reptile: sarpele negru de apã, sopârle.
Mamifere: nurca (Nutriola nutriola), vulpea, mistretul (Sus scrofa), cãprioara (Capriolis capriolis).
Insecte: greieri, fluturi, cosasi, buburuze, cãrãbusi.
Rozãtoare: hârciogul, popândãul, soarecele roscat.
Cândva existau în pãdurile Crasnei si zimbri, fapt întãrit si de descoperirea unor fragmente de bucranii de acest fel în situl arheologic eneolitic de la Rotãria (circa 5.000 de ani).

Foto
Vedere de ansamblu -sat Deleni

Vizualizari: 1889
Data creare: 25-02-2016 13:23:07

STEMA COMUNEI CIORTEȘTI (județul Iași)

Stema comunei Ciortesti, judetul IasiDescrierea si semnificatia stemei comunei Ciortesti, judetul Iasi

Comunicate de presa

Comunicate de Presă referitoare “la majorarea indemnizației lunare pentru creșterea copiilor, majorarea și prelungirea stimulentului de inserție.

ZIARUL LOCAL

Ziarul local ”COLINELE CIORTESTILOR”

BULETINUL INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

BULETINUL INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC, COMUNICATE DIN OFICIU

VENITURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI CIORTESTI

VENITURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI CIORTESTI

Regulament de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare al comunei Ciortesti

Regulament de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare al comunei Ciortesti

ANUNT AVIZ MEDIU

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Pesta porcina africana

Plan de masuri pentru eradicarea si stingerea focarului de Pesta porcina africana din localitatea Perieni, comuna Probota, judetul Iasi

ANUNT PESTA PORCINA

ANUNT PESTA PORCINA

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I,

Concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent - Compartimentul Asistență Socială

ANUNT CONCESIUNE PRIN LICITATIE PUBLICA

Terenul în suprafață de 1237 mp, având numărul cadastral 61881, situat în sat Coropceni, comuna Ciortesti, județul Iași, aflat în proprietatea privată a Comunei Ciortești, în vederea dezvoltării zonei.