Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Masuri de mediu si clima pentru anul 2016

INFORMARE privind măsurile de mediu și climă aplicate în anul 2016 pe terenurile agricole

ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA PRIMARIEI CIORTESTI

Legislație privind problema câinilor cu și fără stăpân

Legislație privind problema câinilor cu și fără stăpân

Impozite si taxe pe terenuri, cladiri, autovehicule s.a.

Impozite si taxe pe terenuri, cladiri, autovehicule s.a.

Strategia de dezvoltare a comunei Ciortesti pentru perioada 2014- 2020

Strategia de dezvoltare a comunei Ciortesti pentru perioada 2014- 2020

ANALIZA SWOT pentru perioada 2014 - 2020

ANALIZA SWOT pentru perioada 2014 - 2020

PROGRAM AUDIENTE

PROGRAM AUDIENTE

raport 544

Documente de interes public

ANUNT DOTARI OFICIU "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SERBESTI, COMUNA CIO

ACHIZITIE DOTARI OFICIU PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SERBESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI"

anunt dotari platforma de gunoi -"INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SERBEST

ACHIZITIE DOTARI platforma de gunoi PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SERBESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI"

anunt dotari mobilier -INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SERBESTI

anunt achizitie mobilier PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SERBESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI"


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local - 2019

Hotărâri ale Consiliului Local - 2019

Documente pdf
Hotărârea Nr.1, privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă...benficiare VMG, pt anul 2019
Hotărârea Nr.2, privind reorganizarea rețelei școlare în anul școlar 2019-2020, în comuna Ciortști
Hotărârea Nr.3, privind aprobarea atribuirii de loturi de teren în satele Șerbești
Hotărârea Nr.4, privind semanarea la notar a actului de alipire a imobilului identificat cadastral cu NC 60760, în suprafață de teren de 2500mp și NC 61591, în suprafață de teren de 2750mp...
Hotărârea Nr.5, privind mandatarea Primarului comunei Ciortști pentru semnarea la notar a dezmembrării suprafeței de 1700mp din imobilul identificat cu NC 60301, cu sprafața totală de 9741mp...
Hotărârea Nr.6, privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS, referitor la cererea de aderare a comunei Ion Creangă-Neamț...
Hotărârea Nr.7, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Reabilitarea drumurilor afectate de pagubele produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase...
Hotărârea Nr.8, pentru stabilirea elementelor privind traseul de transport public județean Iași-Ciortești și retur...
Hotărârea Nr.9, privind plafonarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Ciortești...la nivelul lunii decembrie 2018
Hotărârea Nr.10, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Înființare și dotare grădiniță cu program normal în satul Șerbești..."cf cu OUG nr.114/2018
Hotărârea Nr.11, privind actualizarea cofinanțării pentru investiția „Înființare și dotare grădiniță cu program normal în satul Șerbești..."cf cu OUG nr.114/2018
Hotărârea Nr.12, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Ciortești..." cf OUG nr.114/2018
Hotărârea Nr.13, privind actualizarea cofinanțării pentru investiția „Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Ciortești..." cf OUG nr.114/2018
Hotărârea Nr.14, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru abiectivul de investiții „Modernizare prin asfaltare a DC 69B și drumuri sătești din satul Șerbești...
Hotărârea Nr.15, privind actualizarea coeficientului de ierarhizare al puctului III, nr.5 din Anexa 1 la HCL Nr. 73/28.07.2017, privind stabilirea salariilor de bază...
Hotărârea Nr.16, privind propunerea de schimbare a destinației imobilului în care a funcționat Grădinița Deleni, identificat cu NC 61506...
Hotărârea Nr.17, privind alegrea președintelui de ședință
Hotărârea Nr.18, privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.48/2009
Hotărârea Nr.19, privind prelungirea maturității creditului conform art.3.2 cu încă 3 luni de la data menționată din contractul de credit...
Hotărârea Nr.20, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului...
Hotărârea Nr.21, privind achiziționarea a 50mc lemn de foc pentru sezonul rece 2019-2020
Hotărârea Nr.22, privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice, pe anul 2019
Hotărârea Nr.23, privind aprobarea graficului de ședințe pt trim.II/2019
Hotărârea Nr.24, privind aprobarea execuției Bugetului local pe trim.IV/2018
Hotărârea Nr.25, privind rezilierea Contractului...încheiat cu dl Mocanu Dragoș
Hotărârea Nr.26, privind aprobarea atribuirii de loturi de teren în sat Coropceni...
Hotărârea Nr.27, privind actualizarea cofinanțării obiectivului de investiție „ Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Ciortești...", cf OUG 114/2018
Hotărârea Nr.28, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pt investiția „ Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Ciortești...", cf OUG 114/2018
Hotărârea Nr.29, privind însușirea Contractului de prestări servicii publice de depozitare deșeuri menajere și similare, a comunei ciortești, cu SC SALUBRIS SA Iași
Hotărârea Nr.30, privind modificarea și completarea HCL nr.18/1999, cu privire la „Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Ciortești..."
Hotărârea Nr.31, privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Olăreanu Iulian...
Hotărârea Nr.32, privind rezilierea contractelor de închiriere pentru suprafețele de pajiști...Mangalagiu angelica și Nălbaru Eugen...
Hotărârea Nr.33, privind actualizarea componenței SVSU Ciortești
Hotărârea Nr.34, privind reactualizarea componenței Comitetului Local pt. SVSU Ciortești
Hotărârea Nr.35, privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale-amenzi pt persoanele decedate...
Hotărârea Nr.36, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comartimentului de Asistență Sociala...
Hotărârea Nr.37, privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară...
Hotărârea Nr.38, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunai Ciortești...
Hotărârea Nr.40, privind asumarea resposabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pt achiziționarea produselor aferente pt Școli...
Hotărârea Nr.41, privind mandatarea Primarului comunei Ciortești pt semnarea la notar a dezmembrării imobilului identificat cu NC 61416...sat Șerbești...
Hotărârea Nr.42, privind mandatarea Primarului comunei Ciortești pt semnarea la notar a dezmembrării suprafeței de 34525 mp ...sat Coropceni...
Hotărârea Nr.43, privind aprobarea notei conceptuale/necesitatea și oportunitatea investiției „ Înființare și dotare Centru Medico-Social..."
Hotărârea Nr.44, privind aprobarea Bugetului local pentru anul 2019
Hotărârea Nr.45, privind aprobarea finalizării și recepționării lucrărilor...„Demolare și construire școală primară în sat Rotăria..."
Hotărârea Nr.46, privind aprobarea cheltuielilor necesare cofinanțării a doua intrări în comuna Ciortești...
Hotărârea Nr.47, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural sat Ciortești..."
Hotărârea Nr.48, privind aprobarea execuției bugetului local pe trim.I 2019
Hotărârea Nr.50, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pt investiția „ Înființare și dotare grădiniță ...sat Șerbești..."
Hotărârea Nr.51, privind actualizarea cofinanțării obiectivului de investiții „Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Ciortești..."
Hotărârea Nr.52, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pt obiectivul de investiții „Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Ciortești..."
Hotărârea Nr.53, privind modificarea HCL privind desemnarea coordonatorului și a componenței echipei mobile pt intervenția de urgență în cazurile de violență domestică...
Hotărârea Nr.54, privind probarea Acordului de parteneriat între SC G.S. TRAINING SERV S.R.L., COMUNA CIORTEȘTI și CAMERA DE COMERȚ și INDUSTRIE VASLUI...proiectului „ Start-up social în regiunea NE"
Hotărârea Nr.57, privind rectificarea bugetului local, etapa iunie 2019
Hotărârea Nr.59, privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației publice prin CNI S.A. a aplasamentului situat în sat Coropceni...în vederea „Construire și dotare Centru Cultural, sat Coropceni..."
Hotărârea Nr.60, privind aprobarea formularului tipizat al invitației ce se va transmite...Registrul Agricol...
Hotărârea Nr.61, privind aprobarea Planului de Măsuri de colectare selecivă a deșeurilor reciclabile provenite de la populație și agenții ec...
Hotărârea Nr.62, privind clasificarea derumului de interes local, ca drum sătesc DE2019, cf Sentinței Civile nr.23/22.04.2019 a Curții de Apel Iași
Hotărârea Nr.64, privind predarea către MDRAP prin „CNI" S.A. a amplasasmentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitarea drumurilor afectate de fenomenele hidrometeorologice..."
Hotărârea Nr.65, privind acordarea unor premii familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie...
Hotărârea Nr.66, privind rectificarea Bugetului local pentru trim. al III-lea 2019...
Hotărârea Nr.67, privind avizarea modificării Regulamentului APAVITAL A Servicului de Alimentare cu Apă și de Canalizare...
Hotărârea Nr.68, privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Ciortești în AGA ARSACIS Iași, în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere...
Hotărârea Nr.69, privind aprobarea anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31,12,2018 datorate de către contribuabilii persoane juridice și persoane fizice...
Hotărârea Nr.70, privind asumarea resposabilității organizării procedurilor de atribuire a contractelor pt achiziția produselor aferente programului pt Școli al României...
Hotărârea Nr.71, privind aprobarea Acordului de Cooperare cu Asociația Comunelor din România...
Hotărârea Nr.72, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne din Fondul de Dezvoltare și Investiții pentru obiectivul de investuții „Modernizare pri asfaltare a DC69B și drumuri sătești..."
Hotărârea Nr.73, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pt obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Ciortești..."
Hotărârea Nr.75, privind actualizarea acordării mandatului special reprezentantului UAT Ciortești în AGA ARSACIS, în vederea modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare...
Hotărârea Nr.76, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Extindere școala cu clasele I-VIII, cu grupuri sanitare în sat Șerbești..."
Hotărârea Nr.77, privind aprobarea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv al Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași- ARSACIS...
Hotărârea Nr.78, privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS, referitor la actualizarea, modificarea și completarea Actului Constitutiv...
Hotărârea Nr.79, privind rectificarea Bugetului local al comunei Ciorteștipt etapa August 2019
Hotărârea Nr.80, privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea Nr.81, privind rectificarea Bugetului local al com Ciortești, etapa Septembrie 2019
Hotărârea Nr.82, privind aprobarea graficului de ședinte pentru trim al IV-lea 2019
Hotărârea Nr.83, privind aprobarea atribuirii de loturi de teren pt construirea de locuințe...pt tinerii din comuna Ciortești...
Hotărârea Nr.85, privind completarea și actualizarea „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciortești..."
Hotărârea Nr.86, privind rectificarea Bugetului Local, etapa Octombrie 2019 și suplimentarea Listei de investiții...pt anul 2019
Hotărârea Nr.87, privind aprobarea atribuirii de loturi de teren pt construirea de locuințe...tinerii din com Ciortești...
Hotărârea Nr.88, privind aprobarea structurii organizatorice a statului de funcții al personalului din cadrul...
Hotărârea Nr.89, privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului...pt. acordarea unui drept de servitute de trecere...pt. blocul de locuințe...
Hotărârea Nr.90, privind aprobarea dreptului de acces pt suprafața de 5318mp, teren...în vererea instalării, întreținerii, înlocuirii ssau mutării rețelelor...
Hotărârea Nr.91, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pt obiectivul de nvestiții ,, Construire dispensar medical în sat Ciortești,..."
Hotărârea Nr.92, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt.obiectivul de investiții ,,sistem de alimentare cu apă în satul Rotăria..."
Hotărârea Nr.94, privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale-amenzi pt. persoanele decedate...
Hotărârea Nr.95, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pt. investiția ,,Extindere Școala cu Clasele V-VIII, cu grupuri sanitare, în sat Șerbești,..."
Hotărârea Nr.96, privind Acord cadru de cooperare pt. asigurarea suportului IT...Monitorul Oficial Local în format electronic...
Hotărârea Nr.97, privind aprobarea documentației tehnice de autorizare de demolare...„Desființare clădire primărie veche în sat Ciortești..."
Hotărârea Nr.99, privind aprobarea revizuirii ROF al CL al com Ciortești
Hotărârea Nr.100, privind rectificarea bugetului local , etapa Decembrie 2019
Hotărârea Nr.101, privind aprobarea execuției Bugetului local pe trim. III/2019
Hotărârea Nr.102, privind valorificarea unei cantități de masă lemnoasă pt foc, arbori...DC 69B
Hotărârea Nr.103, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pt. anul fiscal 2020
Hotărârea Nr.104, privind aprobarea cheltuielilor necesare organizării „Pomului de Crăciun" și a festivității „Obiceiuri de iarnă"/2019
Hotărârea Nr.105, privind aprobarea „program de pregătire, deszăpezire și combatere a poleiului...
Hotărârea Nr.106, privind anularea din bugetul local a creanțelor fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2018, mai mici de 40 lei
Hotărârea Nr.107, privind scăderea din evidențele fiscale...amenzilor contravenționale prescrise la termen, cf Codului de Procedură Fiscală...Legea Nr.207/2015
Hotărârea Nr.108, privind modificarea contractului de delgare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă...Act Adițional Nr.33
Hotărârea Nr.109, privind darea în folosință gratuită a unei suprafețe de 2mp...în vederea instalării unui ATM aparținând Băncii transilvania-sucursala Iași...

Vizualizari: 292
Data creare: 27-02-2019 11:48:48

STEMA COMUNEI CIORTEȘTI (județul Iași)

Stema comunei Ciortesti, judetul IasiDescrierea si semnificatia stemei comunei Ciortesti, judetul Iasi

Comunicate de presa

Comunicate de Presă referitoare “la majorarea indemnizației lunare pentru creșterea copiilor, majorarea și prelungirea stimulentului de inserție.

ZIARUL LOCAL

Ziarul local ”COLINELE CIORTESTILOR”

BULETINUL INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

BULETINUL INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC, COMUNICATE DIN OFICIU

VENITURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI CIORTESTI

VENITURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI CIORTESTI

Regulament de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare al comunei Ciortesti

Regulament de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare al comunei Ciortesti

ANUNT AVIZ MEDIU

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Pesta porcina africana

Plan de masuri pentru eradicarea si stingerea focarului de Pesta porcina africana din localitatea Perieni, comuna Probota, judetul Iasi

ANUNT PESTA PORCINA

ANUNT PESTA PORCINA

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ANUNT RECRUTARE SI SELECTIE PERSONAL CONTRACTUAL IN CADRUL PROIECTULUI START-UP SOCIAL IN REGIUNEA

ANUNT RECRUTARE SI SELECTIE PERSONAL CONTRACTUAL IN CADRUL PROIECTULUI START-UP SOCIAL IN REGIUNEA