Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Masuri de mediu si clima pentru anul 2016

INFORMARE privind măsurile de mediu și climă aplicate în anul 2016 pe terenurile agricole

ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA PRIMARIEI CIORTESTI

Legislație privind problema câinilor cu și fără stăpân

Legislație privind problema câinilor cu și fără stăpân

Impozite si taxe pe terenuri, cladiri, autovehicule s.a.

Impozite si taxe pe terenuri, cladiri, autovehicule s.a.

Strategia de dezvoltare a comunei Ciortesti pentru perioada 2014- 2020

Strategia de dezvoltare a comunei Ciortesti pentru perioada 2014- 2020

ANALIZA SWOT pentru perioada 2014 - 2020

ANALIZA SWOT pentru perioada 2014 - 2020

PROGRAM AUDIENTE

PROGRAM AUDIENTE

raport 544

Documente de interes public

ANUNT DOTARI OFICIU "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SERBESTI, COMUNA CIO

ACHIZITIE DOTARI OFICIU PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SERBESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI"

anunt dotari platforma de gunoi -"INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SERBEST

ACHIZITIE DOTARI platforma de gunoi PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SERBESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI"

anunt dotari mobilier -INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SERBESTI

anunt achizitie mobilier PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SERBESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI"

datoria publica

datoria publica


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

HOTĂRÂRI ALE C.L -. 2020

HOTĂRÂRI ALE C.L. - 2020

Documente pdf
Hotărârea Nr.1, privind rectificarea Bugetului Local al com. Ciortești, pt. perioada decembrie 2019
Hotărârea Nr.2, privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul Bugetului Local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019, în sumă de 120.000 lei.
Hotărârea Nr.3, privind predarea către MLPDA, prin CNI a amplasamentului...în vederea ...”Construire și dotare sediu primărie în satul Ciortești...”
Hotărârea Nr.4, privind reorganizarea rețelei școlare în anul școlar 2020 - 2021, în com Ciortești
Hotărârea Nr.5 , privind aprobarea graficului de ședințe pt trim I /2020.
Hotărârea Nr.8, privind revocarea HCL nr. 109/2019, privind darea în folosință gratuită a unei suprafețe de 2mp, din cadrul sediului Primăriei noi...
Hotărârea Nr.9, privind aprobarea Bugetului Local și a Listei de investiții ale com Ciortești, pe anul 2020
Anexa nr. 1 la HCL Nr.9/2020
Hotărârea Nr.10, privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020.
Anexa nr 1 la HCL10/2020
Hotărârea Nr.11, privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare... ACT ADIȚIONAL nr. 34
Hotărârea Nr.13, privind acordarea de mandat special , în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS
Hotărârea Nr.14, privind modificarea și actualizarea HCL nr.88/2019, privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții...
Anexa nr.1 la HCL 14/2020 - Organigrama
Anexa nr.2 la HCL nr.14/2020
Anexa nr.1 la HCL 15/2020
Hotărârea Nr.16, privind aprobarea documentației tehnico-economice pt investiția ” Reabilitarea drumurilor afectate de pagubele produse în urma clamităților în satul Deleni...„
Hotărârea Nr.17, privind predarea către MLPDA, prin CNI a amplasamentelor situate în sat Deleni...„ Reabilitarea drumurilor afectate de pagubele produse în urma calamităților...
Hotărârea Nr.18, privind actualizarea componenței SVSU al com Ciortești...
Hotărârea Nr.19, privind aprobarea utilizării execedentului bugetului local din anul 2020
Hotărârea Nr.20, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pt obiectivul de investiții” Sistem de alimentare cu apă în sat Rotăria...”
Hotărârea Nr.21, privind punerea la dispoziția ” Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă șin apă nuzată din jud Iași...”
Hotărârea Nr.22, privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea Nr.23, privind rectificarea Bugetului Local al com. Ciortești, etapa martie 2020
Hotărârea Nr.24, privind mandatarea Primarului com. Ciortești pt semnarea la notar a dezmembrării suprafeței de 36 mp, din imobilul NC 61597, în suprafață totalp de 4165 mp...
Hotărârea Nr.25, privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a terenului în suprafață de 36mp, situat în P1165, T52, sat Ciortești...
Hotărârea Nr.26, privind apobarea Regulamentului de prestarea de activități în folosul comunității, de către persoanele care au săvârșit infracțiuni...muncă neremunerată în folosul comunității
Hotărârea Nr.27, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt obiectivul de investiții, faza de SF,„ Înființare și dotare Centru medico-social în com. Ciortești...
Hotărârea Nr.28, privind rectificarea Bugetlui Local al com.Ciortești pentru etapa aprilie 2020
Hotărârea Nr.29, privind actualizarea/modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și...Act adițional nr.36.
Hotărârea Nr.30, privind acordarea mandatuului special reprezentantului UAT Ciortești în AGA ARSACIS Iași, în vederea votării ” împotrivă”...
Hotărârea Nr.31, privind aprobarea participării în cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a ...iluminat public.
Hotărârea Nr.32, privind actalizarea indicatorilor tehnico-economici pt obiectivul de investiție „REABILITAREA DRUMURILOR AFECTATE DE PAGUBELE PRODUSE ÎN URMA CALAMITĂȚILOR, ÎN SAT DELENI...”
Hotărârea Nr.33, privind aprobarea graficului de ședință pt trim al II-lea/2020
Hotărârea Nr.34, privind aprobarea SF pt „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, în perioada 2014-2020.
Hotărârea Nr.35, privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Ciortești și a participării CL Ciortești la cofinanțarea „ Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată...„

Vizualizari: 164
Data creare: 23-10-2020 10:32:52

Hotărâri ale Consiliului Local - 2019

Hotărâri ale Consiliului Local - 2019

Documente pdf
Hotărârea Nr.1, privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă...benficiare VMG, pt anul 2019
Hotărârea Nr.2, privind reorganizarea rețelei școlare în anul școlar 2019-2020, în comuna Ciortști
Hotărârea Nr.3, privind aprobarea atribuirii de loturi de teren în satele Șerbești
Hotărârea Nr.4, privind semanarea la notar a actului de alipire a imobilului identificat cadastral cu NC 60760, în suprafață de teren de 2500mp și NC 61591, în suprafață de teren de 2750mp...
Hotărârea Nr.5, privind mandatarea Primarului comunei Ciortști pentru semnarea la notar a dezmembrării suprafeței de 1700mp din imobilul identificat cu NC 60301, cu sprafața totală de 9741mp...
Hotărârea Nr.6, privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS, referitor la cererea de aderare a comunei Ion Creangă-Neamț...
Hotărârea Nr.7, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Reabilitarea drumurilor afectate de pagubele produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase...
Hotărârea Nr.8, pentru stabilirea elementelor privind traseul de transport public județean Iași-Ciortești și retur...
Hotărârea Nr.9, privind plafonarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Ciortești...la nivelul lunii decembrie 2018
Hotărârea Nr.10, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Înființare și dotare grădiniță cu program normal în satul Șerbești..."cf cu OUG nr.114/2018
Hotărârea Nr.11, privind actualizarea cofinanțării pentru investiția „Înființare și dotare grădiniță cu program normal în satul Șerbești..."cf cu OUG nr.114/2018
Hotărârea Nr.12, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Ciortești..." cf OUG nr.114/2018
Hotărârea Nr.13, privind actualizarea cofinanțării pentru investiția „Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Ciortești..." cf OUG nr.114/2018
Hotărârea Nr.14, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru abiectivul de investiții „Modernizare prin asfaltare a DC 69B și drumuri sătești din satul Șerbești...
Hotărârea Nr.15, privind actualizarea coeficientului de ierarhizare al puctului III, nr.5 din Anexa 1 la HCL Nr. 73/28.07.2017, privind stabilirea salariilor de bază...
Hotărârea Nr.16, privind propunerea de schimbare a destinației imobilului în care a funcționat Grădinița Deleni, identificat cu NC 61506...
Hotărârea Nr.17, privind alegrea președintelui de ședință
Hotărârea Nr.18, privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.48/2009
Hotărârea Nr.19, privind prelungirea maturității creditului conform art.3.2 cu încă 3 luni de la data menționată din contractul de credit...
Hotărârea Nr.20, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului...
Hotărârea Nr.21, privind achiziționarea a 50mc lemn de foc pentru sezonul rece 2019-2020
Hotărârea Nr.22, privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice, pe anul 2019
Hotărârea Nr.23, privind aprobarea graficului de ședințe pt trim.II/2019
Hotărârea Nr.24, privind aprobarea execuției Bugetului local pe trim.IV/2018
Hotărârea Nr.25, privind rezilierea Contractului...încheiat cu dl Mocanu Dragoș
Hotărârea Nr.26, privind aprobarea atribuirii de loturi de teren în sat Coropceni...
Hotărârea Nr.27, privind actualizarea cofinanțării obiectivului de investiție „ Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Ciortești...", cf OUG 114/2018
Hotărârea Nr.28, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pt investiția „ Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Ciortești...", cf OUG 114/2018
Hotărârea Nr.29, privind însușirea Contractului de prestări servicii publice de depozitare deșeuri menajere și similare, a comunei ciortești, cu SC SALUBRIS SA Iași
Hotărârea Nr.30, privind modificarea și completarea HCL nr.18/1999, cu privire la „Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Ciortești..."
Hotărârea Nr.31, privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Olăreanu Iulian...
Hotărârea Nr.32, privind rezilierea contractelor de închiriere pentru suprafețele de pajiști...Mangalagiu angelica și Nălbaru Eugen...
Hotărârea Nr.33, privind actualizarea componenței SVSU Ciortești
Hotărârea Nr.34, privind reactualizarea componenței Comitetului Local pt. SVSU Ciortești
Hotărârea Nr.35, privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale-amenzi pt persoanele decedate...
Hotărârea Nr.36, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comartimentului de Asistență Sociala...
Hotărârea Nr.37, privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară...
Hotărârea Nr.38, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunai Ciortești...
Hotărârea Nr.40, privind asumarea resposabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pt achiziționarea produselor aferente pt Școli...
Hotărârea Nr.41, privind mandatarea Primarului comunei Ciortești pt semnarea la notar a dezmembrării imobilului identificat cu NC 61416...sat Șerbești...
Hotărârea Nr.42, privind mandatarea Primarului comunei Ciortești pt semnarea la notar a dezmembrării suprafeței de 34525 mp ...sat Coropceni...
Hotărârea Nr.43, privind aprobarea notei conceptuale/necesitatea și oportunitatea investiției „ Înființare și dotare Centru Medico-Social..."
Hotărârea Nr.44, privind aprobarea Bugetului local pentru anul 2019
Hotărârea Nr.45, privind aprobarea finalizării și recepționării lucrărilor...„Demolare și construire școală primară în sat Rotăria..."
Hotărârea Nr.46, privind aprobarea cheltuielilor necesare cofinanțării a doua intrări în comuna Ciortești...
Hotărârea Nr.47, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural sat Ciortești..."
Hotărârea Nr.48, privind aprobarea execuției bugetului local pe trim.I 2019
Hotărârea Nr.50, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pt investiția „ Înființare și dotare grădiniță ...sat Șerbești..."
Hotărârea Nr.51, privind actualizarea cofinanțării obiectivului de investiții „Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Ciortești..."
Hotărârea Nr.52, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pt obiectivul de investiții „Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Ciortești..."
Hotărârea Nr.53, privind modificarea HCL privind desemnarea coordonatorului și a componenței echipei mobile pt intervenția de urgență în cazurile de violență domestică...
Hotărârea Nr.54, privind probarea Acordului de parteneriat între SC G.S. TRAINING SERV S.R.L., COMUNA CIORTEȘTI și CAMERA DE COMERȚ și INDUSTRIE VASLUI...proiectului „ Start-up social în regiunea NE"
Hotărârea Nr.57, privind rectificarea bugetului local, etapa iunie 2019
Hotărârea Nr.59, privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației publice prin CNI S.A. a aplasamentului situat în sat Coropceni...în vederea „Construire și dotare Centru Cultural, sat Coropceni..."
Hotărârea Nr.60, privind aprobarea formularului tipizat al invitației ce se va transmite...Registrul Agricol...
Hotărârea Nr.61, privind aprobarea Planului de Măsuri de colectare selecivă a deșeurilor reciclabile provenite de la populație și agenții ec...
Hotărârea Nr.62, privind clasificarea derumului de interes local, ca drum sătesc DE2019, cf Sentinței Civile nr.23/22.04.2019 a Curții de Apel Iași
Hotărârea Nr.64, privind predarea către MDRAP prin „CNI" S.A. a amplasasmentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitarea drumurilor afectate de fenomenele hidrometeorologice..."
Hotărârea Nr.65, privind acordarea unor premii familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie...
Hotărârea Nr.66, privind rectificarea Bugetului local pentru trim. al III-lea 2019...
Hotărârea Nr.67, privind avizarea modificării Regulamentului APAVITAL A Servicului de Alimentare cu Apă și de Canalizare...
Hotărârea Nr.68, privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Ciortești în AGA ARSACIS Iași, în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere...
Hotărârea Nr.69, privind aprobarea anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31,12,2018 datorate de către contribuabilii persoane juridice și persoane fizice...
Hotărârea Nr.70, privind asumarea resposabilității organizării procedurilor de atribuire a contractelor pt achiziția produselor aferente programului pt Școli al României...
Hotărârea Nr.71, privind aprobarea Acordului de Cooperare cu Asociația Comunelor din România...
Hotărârea Nr.72, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne din Fondul de Dezvoltare și Investiții pentru obiectivul de investuții „Modernizare pri asfaltare a DC69B și drumuri sătești..."
Hotărârea Nr.73, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pt obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Ciortești..."
Hotărârea Nr.75, privind actualizarea acordării mandatului special reprezentantului UAT Ciortești în AGA ARSACIS, în vederea modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare...
Hotărârea Nr.76, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Extindere școala cu clasele I-VIII, cu grupuri sanitare în sat Șerbești..."
Hotărârea Nr.77, privind aprobarea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv al Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași- ARSACIS...
Hotărârea Nr.78, privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS, referitor la actualizarea, modificarea și completarea Actului Constitutiv...
Hotărârea Nr.79, privind rectificarea Bugetului local al comunei Ciorteștipt etapa August 2019
Hotărârea Nr.80, privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea Nr.81, privind rectificarea Bugetului local al com Ciortești, etapa Septembrie 2019
Hotărârea Nr.82, privind aprobarea graficului de ședinte pentru trim al IV-lea 2019
Hotărârea Nr.83, privind aprobarea atribuirii de loturi de teren pt construirea de locuințe...pt tinerii din comuna Ciortești...
Hotărârea Nr.85, privind completarea și actualizarea „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciortești..."
Hotărârea Nr.86, privind rectificarea Bugetului Local, etapa Octombrie 2019 și suplimentarea Listei de investiții...pt anul 2019
Hotărârea Nr.87, privind aprobarea atribuirii de loturi de teren pt construirea de locuințe...tinerii din com Ciortești...
Hotărârea Nr.88, privind aprobarea structurii organizatorice a statului de funcții al personalului din cadrul...
Hotărârea Nr.89, privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului...pt. acordarea unui drept de servitute de trecere...pt. blocul de locuințe...
Hotărârea Nr.90, privind aprobarea dreptului de acces pt suprafața de 5318mp, teren...în vererea instalării, întreținerii, înlocuirii ssau mutării rețelelor...
Hotărârea Nr.91, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pt obiectivul de nvestiții ,, Construire dispensar medical în sat Ciortești,..."
Hotărârea Nr.92, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt.obiectivul de investiții ,,sistem de alimentare cu apă în satul Rotăria..."
Hotărârea Nr.94, privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale-amenzi pt. persoanele decedate...
Hotărârea Nr.95, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pt. investiția ,,Extindere Școala cu Clasele V-VIII, cu grupuri sanitare, în sat Șerbești,..."
Hotărârea Nr.96, privind Acord cadru de cooperare pt. asigurarea suportului IT...Monitorul Oficial Local în format electronic...
Hotărârea Nr.97, privind aprobarea documentației tehnice de autorizare de demolare...„Desființare clădire primărie veche în sat Ciortești..."
Hotărârea Nr.99, privind aprobarea revizuirii ROF al CL al com Ciortești
Hotărârea Nr.100, privind rectificarea bugetului local , etapa Decembrie 2019
Hotărârea Nr.101, privind aprobarea execuției Bugetului local pe trim. III/2019
Hotărârea Nr.102, privind valorificarea unei cantități de masă lemnoasă pt foc, arbori...DC 69B
Hotărârea Nr.103, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pt. anul fiscal 2020
Hotărârea Nr.104, privind aprobarea cheltuielilor necesare organizării „Pomului de Crăciun" și a festivității „Obiceiuri de iarnă"/2019
Hotărârea Nr.105, privind aprobarea „program de pregătire, deszăpezire și combatere a poleiului...
Hotărârea Nr.106, privind anularea din bugetul local a creanțelor fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2018, mai mici de 40 lei
Hotărârea Nr.107, privind scăderea din evidențele fiscale...amenzilor contravenționale prescrise la termen, cf Codului de Procedură Fiscală...Legea Nr.207/2015
Hotărârea Nr.108, privind modificarea contractului de delgare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă...Act Adițional Nr.33
Hotărârea Nr.109, privind darea în folosință gratuită a unei suprafețe de 2mp...în vederea instalării unui ATM aparținând Băncii transilvania-sucursala Iași...

Vizualizari: 448
Data creare: 27-02-2019 11:48:48

Hotărâri ale Consiliului Local- 2018

Hotărâri ale Consiliului Local- 2018

Documente pdf
Hotărârea Nr.1, privind aprobarea acoperirii definiteve din excedentul bugetului local...suma de 1069300lei...
Hotărârea Nr.2, privind organizarea retelei scolare in anul scolar 2018-2019...
Hotărârea Nr.3, privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2018...
Hotărârea Nr.4, privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru...VMG... 2018
Hotărârea Nr.5, privind infiintarea Serviciului de Iluminat Public al comunei Ciortesti si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare...
Hotărârea Nr.6, privind scoaterea din functiune, in vederea casarii si valorificarii a unor mijloace fixe...
Hotărârea Nr.7, privind rezilierea contractului de concesiune cu SC ERIS VET S.R.L....
Hotărârea Nr.8, privind aprobarea Planului de Amenajament Pastoral al comunei Ciortesti...
Hotărârea Nr.9, privind mandatarea Primarului comunei Ciortesti pentru semnarea la notar a dezmembrarii imobilului...NC 61435...Serbesti...
Hotărârea Nr.10, privind modificarea si completarea Anexei 12 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ciortesti...
Hotărârea Nr.11, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Infiintare...gradinita...Serbesti...."
Hotărârea Nr.12, privind actualizarea cofinantarii obiectivului de investitii „ Infiintare si dotare gradinita ...Serbesti..."
Hotărârea Nr.13 (partea I), privind aprobarea bugetului local...pt anul 2018 si incheierea exercitiului financiar pt anul 2017
Hotărârea Nr.13 (partea a II-a), privind aprobarea bugetului local...pt anul 2018 si incheierea exercitiului financiar pt anul 2017
Hotărârea Nr.13 (partea a III-a), privind aprobarea bugetului local...pt anul 2018 si incheierea exercitiului financiar pt anul 2017
Hotărârea Nr.13 (partea a IV-a), privind aprobarea bugetului local...pt anul 2018 si incheierea exercitiului financiar pt anul 2017
Hotărârea Nr.15, privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotărârea Nr.14, privind modificarea Anexei nr.1 la HCL 73/28.07.2017, privind stabilirea salariilor de baza...
Hotărârea Nr.16, privind aprobarea documentatiei de atribuire, privind delegarea celor doua contracte...deseurilor municipale...
Hotărârea Nr.17, privind modificarea art.5 din HCL nr.11/2007, privind implementarea proiectului „Dotarea cu excavator si cisterna..."
Hotărârea Nr.18, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Reabilitare si extindere scoala Ciortesti..."
Hotărârea Nr.19, privind actualizarea cofinantarii pentru investitia „Reabilitare si extindere scoala Ciortesti..."
Hotărârea Nr.20, privind aprobarea contractarii unui expert in ve3derea efecuarii unei expertize geotehnice pentru stabilirea calitatii straturilor de mixtura asfaltica...
Hotărârea Nr.21, privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor aferente...
Hotărârea Nr.22, privind aprobarea grficului de sedinta pe trim II/2018
Hotărârea Nr.23, privind rezilierea Contractului de inchiriere nr.5/12.05.2018...cu Mocanu Costica
Hotărârea Nr.24, privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa...nr.44/2009...Act Aditional nr 24
Hotărârea Nr.25, privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa...nr.44/2009...Act Aditional nr 23
Hotărârea Nr.26, privind aprobarea Programului Anual al Achzitiilor Publice/2018
Hotărârea Nr.27, privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren...pentru tinerii din comuna Ciortesti...
Hotărârea Nr.28, privind scoaterea din evidenta analitica a creantelor fiscale-amenzi pentru persoanele decedate
Hotărârea Nr.29, privind modificarea regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si Canalizare...nr 48/2009, prin Act Aditional nr. 25
Hotărârea Nr.30, privind aprobarea documentatiei de inchiriere, prin atribuire directa a pasunilor...
Hotărârea Nr.31, privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului in care a functionat Gradinita Deleni
Hotărârea Nr.32, privind modificarea si completarea Anexei 12 „ Inventarul bunurilor care apartin...", aprobata prin HG nr. 48/2007
Hotărârea Nr.33, privind aprobarea cheltuielilor de deplasare in Franta...in vederea preluarii unei autospeciale SVSU...
Hotărârea Nr.34, privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotărârea Nr.36, privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de...Act Aditional nr 26
Hotărârea Nr.38, privind aprobarea atribuirii de loturi de teren...pentru tinerii din comuna Ciortesti
Hotărârea Nr.39, privind privind aprobarea cheltuielilor pentru reabilitarea si extinderea unui garaj din cadrul Primariei Ciortesti
Hotărârea Nr.40, privind alocarea sumelor necesare pentru organizarea hramului in satele din comuna...
Hotărârea Nr.41, privind aprobarea graficului de sedinta pentru trim III/2018
Hotărârea Nr.42, privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren in satul Coropceni...pentru tinerii din comuna Ciortesti
Hotărârea Nr.45, privind vanzare teren domeniul privat
Hotărârea Nr.46, privind acordarea mandatului special in vederea...ARSACIS
Hotărârea Nr.47, privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii...Act Aditional nr.28
Hotărârea Nr.48, privind acceptarea donatiei din partea autoritatilor franceze a autospecialei pentru incendii...
Hotărârea Nr.49, privind inscrierea autoturismului OPEL MOKKA x...
Hotărârea Nr.50, privind stabilirea consumului mediu de carburant pentru autospeciala pt incendii...
Hotărârea Nr.51, privind acordarea unor premii familiilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie neantrerupta...
Hotărârea Nr.52, privind completarea HCL nr 43/2018, privind aprobarea valorii de investitii a proiectului „ Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural Ciortesti..."...
Hotărârea Nr.53, privind punerea la dispozitie catre SC APAVITAL SA Iasi, a supafetei de teren de 28888mp...
Hotărârea Nr.54, privind rectificarea bugetului local pt etapa August 2018
Hotărârea Nr.55, privind aprobarea cheltuielilor pentru dotarea cu mobilier...Scoala primara Rotaria...
Hotărârea Nr.56, privind aprobarea cheltuielilor pentru dotarea cu geamuri si usi PVC la cladirea Primariei Vechi
Hotărârea Nr.57, privind aprobarea contractarii unei finantari nerambursabile interne...
Hotărârea Nr.58, privind aprobarea unui credit puncte de la CEC BANK...
Hotărârea Nr.59, privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotărârea Nr.35, privind acordarea mandatului special...AGA ARSACIS...Actelor Aditionale nr.21 si nr.22...statututl ARSACIS
Hotărârea Nr.37, privind rectificarea Bugetului local, etapa Mai 2018
Hotărârea Nr.43, privind aprobarea valorii de investitie a proiectului „ Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural Ciortesti..."aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
Hotărârea Nr.44, privind aprobarea trecerii in domeniul public privat al comunei Codaesti...a drumului ...DC-1829 la HC 1821...
Hotărârea Nr.60, privind aprobarea graficului de sedinta pentru trimestrul IV/2018
Hotărârea Nr.61, privind numirea unui consilier local, reprezentant in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Ciortesti, judetul Iasi.
Hotărârea Nr.62, privind numirea unui consilier local, reprezentant in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii, din cadrul Scolii Gimnaziale Ciortesti, judetul Iasi.
Hotărârea Nr.63, privind aprobarea atribuirii de loturi de teren in sat Serbesti, comuna Ciortesti, pentru construirea unor locuinte...
Hotărârea Nr.64, privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul I/2018
Hotărârea Nr.65, privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul II/2018
Hotărârea Nr.66, privind rectificarea bugetului local pentru etapa Septembrie 2018
Hotărârea Nr.67, privind aprobarea cheltuielilor pentru achizitionarea unei centrale termice la sediul Primariei comunei Ciortesti.
Hotărârea Nr.68, privind achizitionarea a doua usi tip rulou pentru garajul din cadrul Primariei comunei Ciortesti.
Hotărârea Nr.69, privind alocarea sumei de 15000lei pentru Parohia Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, din satul Rotaria, comuna Ciortesti.
Hotărârea Nr.70, privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia „LUCRARI DE PIETRUIRE DRUMURI, CU AGREGATE DE BALATIERA..."
Hotărârea Nr.71, privind implementarea proiectului „CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL IN SATUL COROPCENI..."
Hotărârea Nr.72, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „ CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL IN SATUL COROPCENI..."
Hotărârea Nr.73, privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul III/2018
Hotărârea Nr.74, privind aprobarea atribuirii de loturi de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala...
Hotărârea Nr.75, privind Comisia pentru probleme de aparare si Programul anual de activitate al Comisiei pentru probleme de aparare.
Hotărârea Nr.76, privind aprobarea actualizarii Planului de achizitii pentru anul 2018
Hotărârea Nr.77, privind aprobarea realizarii unui proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 4
Hotărârea Nr.78, privind participarea comunei Ciortesti, judetul Iasi, in vederea infiintarii asociatiei „Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Plaiurile Jijiei"
Hotărârea Nr.79, privind aprobarea Statutului si a Actului Constitutiv al „Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Plaiurile Jijiei"
Hotărârea Nr.80, privind actualizarea indicatorilor tehnico-ecinomici pentru investitia „ Înființare sistem de alimentara cu apă în comuna Ciortești..."
Hotărârea Nr.81, privind actualizarea sumelor pentru cofinanțarea obiectivului de investiții„ Înființare sistem de alimentare..."
Hotărârea Nr.82, privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotărârea Nr.83, privind aprobarea achizitiei de catre primaria ciortesti a serviciilor de consultanta juridica...
Hotărârea Nr.84, privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare
Hotărârea Nr.85, privind rectificarea bugetului local pentru etapa Noiembrie 2018
Hotărârea Nr.86, privind aprobarea cheltuielilor necesare organizarii „Pomului de Craciun„ si pentru festivitatea „Obiceiuri de iarna"
Hotărârea Nr.87, privind insusirea contractelor nr.9212,9213 si 9214/23.11.2018, de furnizare fructe- mere, lapte si produse de panificatie, incheiate cu SC AGROPAN IMPEX SRL
Hotărârea Nr.88, privind aprobarea „Programului de pregatire, deszapezire si combaterea poleiului pe drumurile din administrarea comunei Ciortesti, in perioada de iarna
Hotărârea Nr.89, privind achizitionarea unor materiale necesare pentru intretinerea drumurilor...
Hotărârea Nr.90, privind modificarea si completarea Anexei 12 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ciortesti"
Hotărârea Nr.91, privind aprobarea graficului de sedinta pentru trim.I/2019
Hotărârea Nr.92, privind rectificarea bugetului local pentru etapa Decembrie, trim. IV/2018
Hotărârea Nr.93, privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019
Hotărârea Nr.94, privind completarea cu buldoexcavator CASE 695 ST si accesorii, a domeniului public al comunei Ciortesti
Hotărârea Nr.95, privind stabilirea consumului mediu de carburant pentru buldoxcavator CASE695ST, aflat in patrimoniul comunei Ciortesti
Hotărârea Nr.96, privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, nr.48/2009, prin Act aditional nr.29
Hotărârea Nr.97, privind acordarea mandatului special, in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS, referitor la cererea de aderare a comunei Stanita, jud. Neamt
Hotărârea Nr.98, privind prelungirea termenului de valabilitate, pana la 31 decembrie 2023, a Planului de Urbanism General al comunei Ciortesti
Hotărârea Nr.99, privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Manea Petronela, cu domiciliul in satul Deleni, comuna Ciortesi, in vederea procurarii de ochelari de corectie

Vizualizari: 523
Data creare: 12-09-2018 12:05:19

Hotărâri ale CL - 2017

Hotărâri ale CL - 2017

Documente pdf
Hotărârea Nr. 1- privind validarea unui consilier local
Hotărârea Nr.2- privind stabilirea... de cheltuieli cu privire la consumul de caburanti pt ...
Hotărârea Nr.3- cu privire la probarea excedentului bugetului local din anul 2016
Hotărârea Nr.4- privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul IV/ 2016
Hotărârea Nr.5- privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor public pe anul 2017...
Hotărârea Nr.6- privind Planul de actiuni si...pt persoanele... beneficiare de VMG pentru anul 2017
Hotărârea Nr.7- privind aprobarea cofinantarii.. ”Demolare si construire scoala primara... Rotaria..
Hotărârea Nr.8- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt ...”Demolare si ...
Hotărârea Nr.9- privind cofinantarea...”Modernizare scoala gimnaziala din sat Coropceni...„
Hotărârea Nr.10- privind aprobarea indicatorilor... ”Modernizare scoala... Coropceni ...”
Hotărârea Nr. 29- privind modificarea valorii totale din anexa HCL 61/2016
Hotărârea Nr. 30- privind implementarea proiectului” Reabilitare, modernizare si dotare camin cult..
Hotărârea Nr. 31- privind aprobarea indicatorilor..” Reabilitare, modernizare si dotare camin cult..
Hotărârea Nr. 32- privind modificarea si completarea anexei 12 ”Inventarul bunurilor...”
Raport de specialitate , proiectul de hoararare...Strategiei de dezvoltare...
Hotărârea Nr. 34- privind aprobarea realizarii investitiei ”Reabilitare si extindere Sc. gim. Ciorte
Hotărârea Nr. 35- privind aprobarea.... cofinantarii ”Reabilitare si extindere Sc. gim. Ciortesti
Hotărârea Nr. 36- privind insusirea actului aditional din 07.02.2017 la contractul de lucrari...
Hotărârea Nr. 37- privind aprobarea Actului Aditional nr. 18 la contractul de delegare a gestiunii..
Hotărârea Nr. 40(Partea I) - privind aprobarea inchirierii ... prin licitatie ...pajistilor
Hotărârea Nr. 40(Partea II) - privind aprobarea inchirierii ... prin licitatie ...pajistilor
Hotărârea Nr. 11, pentru cofinantarea obiectivului de investitie " Modernizare drumuri de interes...
Hotărârea Nr. 12, privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru ...
Hotărârea Nr. 13, privind aprobarea infiintarii ziarului local
Hotărârea Nr. 14, pentru cofinantarea obiectivului..."Modernizare prin asfaltare dc Ciortesti-Deleni
Hotărârea Nr. 15, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ...
Hotărârea Nr. 16, privind anularea din bugetul local a creantelor fiscale restante
Hotărârea Nr. 17, pentru cofinantarea..."Infiintare si dotare gradinita cu program normal, sat Serb
Hotărârea Nr. 18, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru infiintarea
Hotărârea Nr. 19, pentru cofinantarea obiectivului..." Construire dispensar medical in sat Ciortesti
Hotărârea Nr. 20, privind aprobarea indicatorilor ..."Construire dispensar medical..."
Hotărârea Nr. 21, pentru cofinantarea o. i. "Construire sediu primarie in sat Ciortesti..."
Hotărârea Nr. 22, privind aprobarea indicatorilor t.e... "Construire sediu primarie in sat Ciortesti
Hotărârea Nr. 23, pentru cofinantarea ..."Modernizare si extindere iluminat public in com Ciortesti
Hotărârea Nr. 24, privind aprobarea indicatorilor..."Modernizare si extindere iluminat public in com
Hotărârea Nr. 25, pentru cofinantarea obiectivului..."Infiintare sistem de alimentare cu apa in com
Hotărârea Nr. 26, privind aprobarea indicatorilor...pt investitia "Infiintare sistem de alimentare..
Hotărârea Nr. 27, privind organizarea retelei scolare in anul scolar 2017-2018
Hotărârea Nr. 28, privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotărârea Nr. 38, privind aprobarea indicatorilor "Modernizare prin asfaltare a DC 69B si drumuri...
Hotărârea Nr. 39, pentru cofinantarea obiectivului..."Modernizare prin asfaltare a DC 69B si drumuri
Hotărârea Nr. 41, privind aprobarea Actului Aditional nr. 17 la Actul Constitutiv...
Hotărârea Nr. 44, privind aprobarea indicatorilor ..."Infiintare si dotare gradinita cu program norm
Hotărârea Nr. 45, privind implementarea proiectului "Infiintare ...gradinita in sat Serbesti
Hotărârea Nr. 42, privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2017
Hotărârea Nr. 43, privind aprobarea bugetului local pe anul 2017
Hotărârea Nr. 46, privind aprobarea executiei bugetului local/ trim I 2017
Hotărârea Nr. 47, privind aprobarea indicatorilor t-e pentru invastitia " Sistem de supraveghere vid
Hotărârea Nr. 48, privind aprobarea Actului aditional 19 la Contractul de delegare a gestiunii...
Hotărârea Nr. 49, privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea pasunatului pe islazul.
Hotărârea Nr. 50, privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale-amenzi pt pers deceda
Hotărârea Nr.51, privind rectificarea bugetului local, etapa mai 2017
Hotărârea Nr.52,privind modificarea si completarea anexei cu privire la "Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Ciortesti"
Hotărârea Nr.53,privind stabilirea consumului de combustibil mediu de carburant pentru autoturism, tractor si microbuz scolar...
Hotărârea Nr. 54, privind acordarea unui ajutor de urgenta
Hotărârea Nr.55, privind aprobarea indemnizatiilor pentru interventia in caz de incendiu, calamitate sau dezastru natural...
Hotărârea Nr.56, privind aprobarea atribuiririi unor loturi de teren pentru construirea de locuinte...
Hotărârea Nr.57-partea I, privind aprobarea concesionarii , prin licitatie publica, a statiei de autobuz din P1515, T64...
Hotărârea Nr.57-partea a II-a, privind aprobarea concesionarii , prin licitatie publica, a statiei de autobuz din P1515, T64...
Hotărârea Nr.58, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Lucrari de pietruire drumuri, in vederea intretinerii curente si..."
Hotărârea Nr.59, privind aprobarea sumei de 3000lei pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite in anul scolar 2016-2017...
Hotărârea Nr.60, privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotărârea Nr.62- partea I, pentru aprobarea unor reglementari privind organizarea si functionarea Serviciului Voluntar de Situatii de Urgenta...
Hotărârea Nr.62- partea a II-a, pentru aprobarea unor reglementari privind organizarea si functionarea Serviciului Voluntar de Situatii de Urgenta...
Hotărârea Nr.63, privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice, aflate in stare de insolvabilitate...
Hotărârea Nr.64, privind actualizarea indicatorlior tehnico-economici pentru investitia "Demolare si construire scoala...Rotaria...", in urma inchiderii procedurilor de achizitie
Hotărârea Nr.65, privind actualizarea cofinantarii obiectivului de investitii "Demolare si construire... Rotaria..."
Hotărârea Nr.66, privind aprobarea cheltuielilor de deplasre in Franta a persoanei delegate...in vederea preluarii unei autospeciale pentru stingerea incendiilor
Hotărârea Nr.67, privind aprobarea modului de intocmire a Registrului Agricol, la nivelul Primariei comunei Ciortesti
Hotărârea Nr.68, privind actualizarea activelor fixe corporale si necorporale din inventarul bunurilor care apartin domeniului public si privat...
Hotărârea Nr.69, privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale - amenzi, pentru persoanele decedate...
Hotărârea Nr.70, privind acordarea unor premii familiilor care aniveseaza 50 de ani de casatorie neantrerupta, avand...
Hotărârea Nr.71, privind rectificarea bugetului local, pe trimestrul al III-lea 2017
Hotărârea Nr.72, privind aprobarea Actului Aditional nr. 20 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa...
Hotărârea Nr.73, privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei...
Hotărârea Nr.74, privind suplimentarea si rectificarea listei de investitii a comunei Ciortesti, pentru anul 2017
Hotărârea Nr.75, privind acceptarea donatiei, din partea autoritatilor franceze, a autoutilitarei speciale...
Hotărârea Nr.76, privind stabilirea consumului mediu de carburant pentru autospeciala...
Hotărârea Nr.77, privind scoaterea din functiune, in vederea casarii si valorificarii, a unor mijloace fixe...
Hotărârea Nr.78-partea I, privind modificarea si completarea Anexei 12 "Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Ciortesti...
Hotărârea Nr.78-partea a II-a, privind modificarea si completarea Anexei 12 "Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Ciortesti...
Hotărârea Nr.79, privind Regulamentul de acordaer de ajutoare de urgenta, prevazute de Legea 216/2001
Hotărârea Nr.80, privind implementarea proiectului "dotarea cu buldoescavator cu cisterna, a serviciulyui public de gospodarire comunala...
Hotărârea Nr.81, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru..."Dotare cu buldoescavator..."
Hotărârea Nr.83, privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotărârea Nr.82, referitoare la modificarea Contractului de delagare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare...
Hotărârea Nr.61, privind reactualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Ciortesti
Hotărârea Nr. 84, privind rectificarea bugetului local, etapa septembrie 2017...
Hotărârea Nr. 85, privind aprobarea Actului Aditionalnr. 2 la..."Sistem de Management Integrat al Deseurilor, din judetul Iasi"...
Hotărârea Nr. 86, privind insusirea contractului provizoriu de prestari servicii publice de salubrizare...
Hotărârea Nr. 87, privind aprobarea scaderii din evidentele fiscale a creantelor datorate de debitori, persoane juridice, radiate din Registrul Comertului...
Hotărârea Nr.88, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Modernizare scoala...Coropceni..."
Hotărârea Nr.89, privind actualizarea cofinantarii pentru investitia "Modernizare scoala...Coropceni..."
Hotărârea Nr.90, privind numirea a doi consilieri locali in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Ciortesti...
Hotărârea Nr.91, privind aprobarea executiei bugetului local, pe trim. III, 2017
Hotărârea Nr.92, privind aprobarea protocolului cu Sistemul de Gospodarire a Apelor Iasi, privind decolmatarea cursului de apa Crasna...
Hotărârea Nr.96, privind aprobarea PUZ- construire depozit fructe si utilitati
Hotărârea Nr.97, privind revocarea HCL nr. 49/27.04.2017
Hotărârea Nr.98, privind modificarea si completarea Contractului...apa si canalizare...
Hotărârea Nr.99, privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea de locuinte...Ciortesti...
Hotărârea Nr.100, privind aprobarea Programului de pregatire, deszapezire...
Hotărârea Nr.101- (partea I), privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului ...sat Coropceni...
Hotărârea Nr.101- (partea aII-a), privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului ...sat Coropceni...
Hotărârea Nr.101- (partea aIII-a), privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului ...sat Coropceni...
Hotărârea Nr.101- (partea aIV-a), privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului ...sat Coropceni...
Hotărârea Nr.101- (partea a V-a), privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului ...sat Coropceni...
Hotărârea Nr.102, privind achizitionarea unor materiale necesare pentru intretinerea drumurilor...
Hotărârea Nr.103, privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Salaavstru Mihai
Hotărârea Nr.106, privind insusirea Raportului de Audit Financiar...si a Deciziei Camerei de Conturi Iasi,...
Hotărârea Nr.107, privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS...
Hotărârea Nr.108, privind desemnarea reprezentantului comunei Ciortesti in Adunarea generala a Actionarilor APAVITAL Iasi
Hotărârea Nr.109, privind mandatarea Primarului comunei Ciortesti, penmtru semnarea la notar al dezmembrarii imobilului identificat...Coropceni...
Hotărârea Nr.110, privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica a terenului in suprafata de 51500mp... Coropceni...
Hotărârea Nr.111, privind utilizarea masei lemnoase rezultata in urma taierii arborilor situati in albia minora a cursului de apa Crasna...
Hotărârea Nr.112, privind implementarea proiectului „Dotarea cu excavator si cisterna a Serviciului..."
Hotărârea Nr.113, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Dotare cu excavator..."
Hotărârea Nr.114, privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotărârea Nr.115, privind rectificarea Bugetului local, etapa Decembrie, 2017
Hotărârea Nr.116, privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului Serviciului de Salubrizare, aferent...
Hotărârea Nr.117 (parteaI), privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul fiscal 2018
Hotărârea Nr.117 (partea aII-a), privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul fiscal 2018
Hotărârea Nr.117 (partea a III-a), privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul fiscal 2018
Hotărârea Nr.118, privind aprobarea predarii autoturismului Dacia, cu numar de imatriculare IS 19 PCC, catre Serviciul de Gospodarire Comunala Ciortesti
Hotărârea Nr.119, privind aprobarea achizitionarii, in sistem de leasing financiar, a unui autoturism de serviciu, pentru aparatul de specialitate al Primarului...
Hotărârea Nr.120, privind suplimentarea listei de investitii a comunei Ciortesti, pe anul 2017
Hotărârea Nr.121, privind aprobarea graficului de sedinte pe trimestrul I/2018
Hotărârea Nr.122, privind aprobarea cheltuielilor necesare organizarii „Pomului de Craciun" si pentru festivitatea „Obiceiuri de iarna", din luna Decembrie 2017

Vizualizari: 667
Data creare: 23-02-2017 10:41:08

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL 2016

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL 2016

Documente pdf
HOTARAREA NR. 12, privind constituirea comisiilor de specialitate.
HOTARAREA NR.13, privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al CL,al comunei Ciortesti, constituit la data de 24.06.2016.
HOTARAREA NR.14, privind completarea inventarului domeniului public al comunei Ciortesti cu punct sanitar,cu destinatia de cabinet medical individual, in satul Serbesti, comuna Ciortesti, jud. Iasi.
HOTARAREA NR.15, privind aprobarea concesionarii directe a spatiului cu destinatie Cabinet Medical Individual de medicina de familie, Dr. Popescu Francisc Constantin si SC "Olamed O&V" SRL.
HOTARAREA NR.16, privind inchirierea unui spatiu din incinta "I.I Duluta Daniela", pentru Serviciul de Ambulanta Judeteana Iasi.
HOTARAREA NR.17, privind rectificarea Bugetului local, pentru Trim.III, 2016.
HOTARAREA NR.18, privind aprobarea infiintarii unui post de sofer in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciortesti, judetul Iasi.
HOTARAREA NR.19, privind stabilirea criteriilor si procedurilor de numire si eliberare din functie si atributii ale administratorului public din aparatul de specialitate al primarului comunei Ciortesti, judetul Iasi.
HOTARAREA NR.20, privind constituirea Structurii Comunitare Consultative a comunei Ciortesti,judetul iasi.
HOTARAREA NR.21, privind numirea a doi consilieri locali reprezentanti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Ciortesti.
HOTARAREA nr.23, privind aprobarea propunerii de declasare a unui secto0r de drum...
HOTARAREA nr.24, privind actualizarea programului de transport public judetean de persoane prin curse...
HOTARAREA nr.25, privind aprobarea Actului Aditional nr. 14 la Actul Constitutiv al...ARSACIS
HOTARAREA nr.26, privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului...ARSACIS
HOTARAREA nr.27, privind desemnarea reprezentantului comunei Ciortesti...GAL Stefan cel Mare
HOTARAREA nr.28, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru..."Infiintare si dotare gradinita..."
HOTARAREA nr.31, prin care se ia act de incetare de drept a mandatului de consilier local Andrei Tatiana
HOTARAREA nr.32, privind rectificarea bugetului local, etapa aseptembrie 2016
HOTARAREA nr.33, privind modificarea art.3 din HCL 19/2016, privind stabilirea criteriilor si procedurilor...
HOTARAREA nr.34, privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea metodologiei de solutionare a cererilor...Legea 15/2003
HOTARAREA nr.35, privind desemnarea cabinetului de avocatura care va reprezenta interesele UAT Ciortesti...
HOTARAREA nr.36, privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii...
HOTARAREA nr.37, privind aprobarea sutinerii finaciare a asociatiei sportive "...Viitorul Ciortesti"
HOTARAREA nr.38, privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea DC Ciortesti-Raducaneni de catre...
HOTARAREA nr.39, privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii...
HOTARAREA nr.41, privind acordarea cu titlu gratuit, pe o perioada de 5 ani, a dreptului de folosinta...Crucea Rosie...
HOTARAREA nr.45, privind aprobarea noului reprezentant legal al comunei Ciortesti in relatia cu AFIR
HOTARAREA nr.46, privind inregistrarea comunei Ciortesti in Sistemul National Electronic de Plata online...
HOTARAREA nr.47, privind modificarea anexei 12 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al com Ciortesti"
HOTARAREA nr.48, privind achizitionarea unor materiale necesare pentru intretinerea drumurilor comunale si satesti...
HOTARAREA nr.49, privind achizitionarea a 50 mc lemne de foc pentru sezonul rece 2016-2017
HOTARAREA nr.51, privind achizitionarea de materiale necesare privind amenajarea zonelor de amplasament din sistemul...
HOTARAREA nr.52, privind aprobarea documentatiei de demolare in cadrul etapei SF "Infiintare si dotare gradinita...Serbesti"
HOTARAREA nr.53, privind aprobarea documentatiei ..." scoala Rotaria"...
HOTARAREA nr.54, privind acordarea unui ajutor de urgenta...
HOTARAREA nr.55, privind aprobarea "Programului de pregatire, deszapezire si combatere a poleiului..."
HOTARAREA nr.56, privind cofinantarea obiectivului de investitii "Demolare...Scoala Rotaria..."
HOTARAREA nr.57, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru..."Demolare si...Rotaria..."
HOTARAREA nr.58, privind cofinantarea Obiectivului de investitii "Modernizare...Scoala Coropceni..."
HOTARAREA nr.59, privind aprobarea indicatorilior tehnico-economici..."Modernizare...Scoala Coropceni"
HOTARAREA nr.60, privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul de carburanti...
HOTARAREA nr.61, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici..."Modernizare drumuri de interes local..."
HOTARAREA nr.62, privind implementarea proiectului"Modernizare drumuri de interes local..."
HOTARAREA nr.65, privind stabilirea consumului mediu de carburant pentru buldoexcavatorul...
HOTARAREA nr.66, privind aprobarea Actului Aditional nr. 15 la Actul Constitutiv si a Actului Aditional nr. 16...
HOTARAREA nr. 67, privind desemnarea reprezentantului legal ...ADIS Iasi
HOTARAREA nr. 68, privind aprobarea Actului Aditio0nal nr.17 la Contactul de delegare a gestiunii...
HOTARAREA nr. 70, privind actualizarea statututlui comunei Ciortesti, jud. Iasi
HOTARAREA nr. 74, privind rectificarea bugetului local, etapa Decembrie 2016
HOTARAREA nr. 75, privind aprobarea executiei bugetului local , pe trimestrul al III-lea/2016
HOTARAREA nr. 76, privind aprobarea mentinerii impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017 la nivelul anului 2016
HOTARAREA nr. 77, privind modificarea statului de functii si av Organigramei aparatului de specialitate al primarului...
HOTARAREA nr. 79, privind acordarea sporului pentru conditii...

Vizualizari: 866
Data creare: 09-08-2016 11:50:49

STEMA COMUNEI CIORTEȘTI (județul Iași)

Stema comunei Ciortesti, judetul IasiDescrierea si semnificatia stemei comunei Ciortesti, judetul Iasi

Comunicate de presa

Comunicate de Presă referitoare “la majorarea indemnizației lunare pentru creșterea copiilor, majorarea și prelungirea stimulentului de inserție.

ZIARUL LOCAL

Ziarul local ”COLINELE CIORTESTILOR”

BULETINUL INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

BULETINUL INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC, COMUNICATE DIN OFICIU

VENITURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI CIORTESTI

VENITURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI CIORTESTI

Regulament de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare al comunei Ciortesti

Regulament de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare al comunei Ciortesti

ANUNT AVIZ MEDIU

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Pesta porcina africana

Plan de masuri pentru eradicarea si stingerea focarului de Pesta porcina africana din localitatea Perieni, comuna Probota, judetul Iasi

ANUNT PESTA PORCINA

ANUNT PESTA PORCINA

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

ANUNT CONCURS PROMOVARE

ANUNT CONCURS PROMOVARE

CONCURS RECRUTARE ADMINISTRATOR

CONCURS RECRUTARE ADMINISTRATOR, treapta I, Serviciul de gospodarie comunala si iluminat public

ANUNT CONCURS REFERENT CULTURAL, STUDII SUPERIOARE

ORGANIZARE CONCURS Referent cultural, treapta 1, studii superioare- post vacant, de natură contractuală de executie, pe perioada nedeterminată, în cadrul Compartimentul Cultură din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciorteș