Primaria Comunei Ciortesti - judetul Iasi » Telefon: 0232 320.800, 320.400 » Program de lucru: Luni-Vineri 8-16

Autentificare

INFORMARE privind măsurile de mediu și climă aplicate în anul 2016 pe terenurile agricole
Legislație privid problema câinilor cu și fără stăpân
Impozite si taxe pe terenuri, cladiri, autovehicule s.a.
ORGANIGRAMA PRIMRIEI CIORTESTI
Strategia de dezvoltare a comunei Ciortesti pentru perioada 2014- 2020
ANALIZA SWOT pentru perioada 2014 - 2020

SELECȚIE PARTENERI IN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 ?" 2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2
„POCU/140/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate”

Documente pdf
Anexa 1
Anexa 2
ANEXA 3
ANEXA 4
ANEXA 5
PROCES VERBAL DE EVALUARE A OFERTANTILOR LA PARTICIPAREA PROCEDURII DE SELECTIE PRIVIND POCU 2014-2020, obiectiv specific 4.2

Vizualizari: 8
Data creare: 29-05-2017 19:22:31
ANUNȚ
SELECȚIE PARTENERI IN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 ?" 2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2
„POCU/140/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate”

Documente pdf
ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI IN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2

Vizualizari: 9
Data creare: 29-05-2017 18:21:43
Conform H O T Ă R Â R II nr.46/2016 privind înregistrarea comunei Ciortesti, judetul Iasi în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar și stabilirea comisionului perceput de furnizorul de servicii selectat CEC BANK SA, cetatenii pot achita taxele si impozitele online accesand ghiseu.ro, comisionului perceput de furnizorul de servicii selectat CEC BANK SA, aferent efectuării plății electronice, se suporta de catre comuna Ciortesti, contribuabilul achita doar cuatumul taxei/impozitului datorat catre UAT.

Vizualizari: 10
Data creare: 05-05-2017 12:35:46
Anunt privind licitatia publica deschisa pentru inchirierea pajistilor din comuna Ciortesti, judetul Iasi

Foto
Anunt privind licitatia publica deschisa pentru inchirierea pajistilor din comuna Ciortesti

Vizualizari: 18
Data creare: 07-04-2017 09:45:30
Ziarul local ”COLINELE CIORTESTILOR”

Documente pdf
” Colinele Ciortestilor”, Nr. 1/ Martie 2017
”Colinele Ciortestilor”,Nr. 2/Aprilie 2017
"Colinele Ciortestilor", Nr.3/ Mai 2017

Vizualizari: 15
Data creare: 04-04-2017 14:36:03
ANUNT CONCURS

Documente pdf
ANUNT CONCURS INSPECTOR DEBUTANT
ANUNT CONCURS GUARD

Vizualizari: 24
Data creare: 10-03-2017 11:14:59
ANALIZA SWOT pentru perioada 2014 - 2020

Documente pdf
ANALIZA SWOT a comunei Ciortesti, pentru perioada 2014 - 2020

Vizualizari: 26
Data creare: 24-02-2017 09:54:22
Strategia de dezvoltare a comunei Ciortesti pentru perioada 2014- 2020

Documente pdf
Strategia de dezvoltare a comunei Ciortesti pentru perioada 2014- 2020

Vizualizari: 16
Data creare: 24-02-2017 09:46:40
Hotărâri ale CL - 2017

Documente pdf
Hotărârea Nr. 1- privind validarea unui consilier local
Hotărârea Nr.2- privind stabilirea... de cheltuieli cu privire la consumul de caburanti pt ...
Hotărârea Nr.3- cu privire la probarea excedentului bugetului local din anul 2016
Hotărârea Nr.4- privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul IV/ 2016
Hotărârea Nr.5- privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor public pe anul 2017...
Hotărârea Nr.6- privind Planul de actiuni si...pt persoanele... beneficiare de VMG pentru anul 2017
Hotărârea Nr.7- privind aprobarea cofinantarii.. ”Demolare si construire scoala primara... Rotaria..
Hotărârea Nr.8- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt ...”Demolare si ...
Hotărârea Nr.9- privind cofinantarea...”Modernizare scoala gimnaziala din sat Coropceni...„
Hotărârea Nr.10- privind aprobarea indicatorilor... ”Modernizare scoala... Coropceni ...”
Hotărârea Nr. 29- privind modificarea valorii totale din anexa HCL 61/2016
Hotărârea Nr. 30- privind implementarea proiectului” Reabilitare, modernizare si dotare camin cult..
Hotărârea Nr. 31- privind aprobarea indicatorilor..” Reabilitare, modernizare si dotare camin cult..
Hotărârea Nr. 32- privind modificarea si completarea anexei 12 ”Inventarul bunurilor...”
Raport de specialitate , proiectul de hoararare...Strategiei de dezvoltare...
Hotărârea Nr. 34- privind aprobarea realizarii investitiei ”Reabilitare si extindere Sc. gim. Ciorte
Hotărârea Nr. 35- privind aprobarea.... cofinantarii ”Reabilitare si extindere Sc. gim. Ciortesti
Hotărârea Nr. 36- privind insusirea actului aditional din 07.02.2017 la contractul de lucrari...
Hotărârea Nr. 37- privind aprobarea Actului Aditional nr. 18 la contractul de delegare a gestiunii..
Hotărârea Nr. 40(Partea I) - privind aprobarea inchirierii ... prin licitatie ...pajistilor
Hotărârea Nr. 40(Partea II) - privind aprobarea inchirierii ... prin licitatie ...pajistilor
Hotărârea Nr. 11, pentru cofinantarea obiectivului de investitie " Modernizare drumuri de interes...
Hotărârea Nr. 12, privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru ...
Hotărârea Nr. 13, privind aprobarea infiintarii ziarului local
Hotărârea Nr. 14, pentru cofinantarea obiectivului..."Modernizare prin asfaltare dc Ciortesti-Deleni
Hotărârea Nr. 15, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ...
Hotărârea Nr. 16, privind anularea din bugetul local a creantelor fiscale restante
Hotărârea Nr. 17, pentru cofinantarea..."Infiintare si dotare gradinita cu program normal, sat Serb
Hotărârea Nr. 18, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru infiintarea
Hotărârea Nr. 19, pentru cofinantarea obiectivului..." Construire dispensar medical in sat Ciortesti
Hotărârea Nr. 20, privind aprobarea indicatorilor ..."Construire dispensar medical..."
Hotărârea Nr. 21, pentru cofinantarea o. i. "Construire sediu primarie in sat Ciortesti..."
Hotărârea Nr. 22, privind aprobarea indicatorilor t.e... "Construire sediu primarie in sat Ciortesti
Hotărârea Nr. 23, pentru cofinantarea ..."Modernizare si extindere iluminat public in com Ciortesti
Hotărârea Nr. 24, privind aprobarea indicatorilor..."Modernizare si extindere iluminat public in com
Hotărârea Nr. 25, pentru cofinantarea obiectivului..."Infiintare sistem de alimentare cu apa in com
Hotărârea Nr. 26, privind aprobarea indicatorilor...pt investitia "Infiintare sistem de alimentare..
Hotărârea Nr. 27, privind organizarea retelei scolare in anul scolar 2017-2018
Hotărârea Nr. 28, privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotărârea Nr. 38, privind aprobarea indicatorilor "Modernizare prin asfaltare a DC 69B si drumuri...
Hotărârea Nr. 39, pentru cofinantarea obiectivului..."Modernizare prin asfaltare a DC 69B si drumuri
Hotărârea Nr. 41, privind aprobarea Actului Aditional nr. 17 la Actul Constitutiv...
Hotărârea Nr. 44, privind aprobarea indicatorilor ..."Infiintare si dotare gradinita cu program norm
Hotărârea Nr. 45, privind implementarea proiectului "Infiintare ...gradinita in sat Serbesti
Hotărârea Nr. 42, privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2017
Hotărârea Nr. 43, privind aprobarea bugetului local pe anul 2017
Hotărârea Nr. 46, privind aprobarea executiei bugetului local/ trim I 2017
Hotărârea Nr. 47, privind aprobarea indicatorilor t-e pentru invastitia " Sistem de supraveghere vid
Hotărârea Nr. 48, privind aprobarea Actului aditional 19 la Contractul de delegare a gestiunii...
Hotărârea Nr. 49, privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea pasunatului pe islazul.
Hotărârea Nr. 50, privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale-amenzi pt pers deceda

Vizualizari: 10
Data creare: 23-02-2017 10:41:08
ANUNT CONCURS REFERENT ASISTENT SOCIAL

Documente pdf
ANUNT CONCURS REFERENT ASISTENT SOCIAL

Vizualizari: 21
Data creare: 13-01-2017 10:49:22
ANUNT-DEMONSTRATIE CRUCEA ROSIE

Documente pdf
ANUNT-DEMONSTRATIE CRUCEA ROSIE

Vizualizari: 19
Data creare: 23-11-2016 12:13:21
ANUNT
PRIVIND OCUPAREA UNUI POST VACANT PRIN TRANSFER LA CERERE

Documente pdf
ANUNT OCUPARE POST VACANT PRIN TRANSFER

Vizualizari: 24
Data creare: 07-11-2016 12:03:39
Licitatie publica pentru inchirierea unor spațiilor de birouri / comerciale din cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTALIER AGRIBUSINESS SUPPORT, in comuna LETCANI, judetul IASI.

Linkuri externe
LICITAȚIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERE SPAȚII TRANSAGROPOLIS
http://www.icc.ro/sites/default/files/files/online/licitatii/2016/10.11.2016-inchiriere.pdf

Vizualizari: 21
Data creare: 30-10-2016 11:33:16
HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL 2016

Documente pdf
HOTARAREA NR. 12, privind constituirea comisiilor de specialitate.
HOTARAREA NR.13, privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al CL,al comunei Ciortesti, constituit la data de 24.06.2016.
HOTARAREA NR.14, privind completarea inventarului domeniului public al comunei Ciortesti cu punct sanitar,cu destinatia de cabinet medical individual, in satul Serbesti, comuna Ciortesti, jud. Iasi.
HOTARAREA NR.15, privind aprobarea concesionarii directe a spatiului cu destinatie Cabinet Medical Individual de medicina de familie, Dr. Popescu Francisc Constantin si SC "Olamed O&V" SRL.
HOTARAREA NR.16, privind inchirierea unui spatiu din incinta "I.I Duluta Daniela", pentru Serviciul de Ambulanta Judeteana Iasi.
HOTARAREA NR.17, privind rectificarea Bugetului local, pentru Trim.III, 2016.
HOTARAREA NR.18, privind aprobarea infiintarii unui post de sofer in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciortesti, judetul Iasi.
HOTARAREA NR.19, privind stabilirea criteriilor si procedurilor de numire si eliberare din functie si atributii ale administratorului public din aparatul de specialitate al primarului comunei Ciortesti, judetul Iasi.
HOTARAREA NR.20, privind constituirea Structurii Comunitare Consultative a comunei Ciortesti,judetul iasi.
HOTARAREA NR.21, privind numirea a doi consilieri locali reprezentanti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Ciortesti.
HOTARAREA nr.23, privind aprobarea propunerii de declasare a unui secto0r de drum...
HOTARAREA nr.24, privind actualizarea programului de transport public judetean de persoane prin curse...
HOTARAREA nr.25, privind aprobarea Actului Aditional nr. 14 la Actul Constitutiv al...ARSACIS
HOTARAREA nr.26, privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului...ARSACIS
HOTARAREA nr.27, privind desemnarea reprezentantului comunei Ciortesti...GAL Stefan cel Mare
HOTARAREA nr.28, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru..."Infiintare si dotare gradinita..."
HOTARAREA nr.31, prin care se ia act de incetare de drept a mandatului de consilier local Andrei Tatiana
HOTARAREA nr.32, privind rectificarea bugetului local, etapa aseptembrie 2016
HOTARAREA nr.33, privind modificarea art.3 din HCL 19/2016, privind stabilirea criteriilor si procedurilor...
HOTARAREA nr.34, privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea metodologiei de solutionare a cererilor...Legea 15/2003
HOTARAREA nr.35, privind desemnarea cabinetului de avocatura care va reprezenta interesele UAT Ciortesti...
HOTARAREA nr.36, privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii...
HOTARAREA nr.37, privind aprobarea sutinerii finaciare a asociatiei sportive "...Viitorul Ciortesti"
HOTARAREA nr.38, privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea DC Ciortesti-Raducaneni de catre...
HOTARAREA nr.39, privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii...
HOTARAREA nr.41, privind acordarea cu titlu gratuit, pe o perioada de 5 ani, a dreptului de folosinta...Crucea Rosie...
HOTARAREA nr.45, privind aprobarea noului reprezentant legal al comunei Ciortesti in relatia cu AFIR
HOTARAREA nr.46, privind inregistrarea comunei Ciortesti in Sistemul National Electronic de Plata online...
HOTARAREA nr.47, privind modificarea anexei 12 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al com Ciortesti"
HOTARAREA nr.48, privind achizitionarea unor materiale necesare pentru intretinerea drumurilor comunale si satesti...
HOTARAREA nr.49, privind achizitionarea a 50 mc lemne de foc pentru sezonul rece 2016-2017
HOTARAREA nr.51, privind achizitionarea de materiale necesare privind amenajarea zonelor de amplasament din sistemul...
HOTARAREA nr.52, privind aprobarea documentatiei de demolare in cadrul etapei SF "Infiintare si dotare gradinita...Serbesti"
HOTARAREA nr.53, privind aprobarea documentatiei ..." scoala Rotaria"...
HOTARAREA nr.54, privind acordarea unui ajutor de urgenta...
HOTARAREA nr.55, privind aprobarea "Programului de pregatire, deszapezire si combatere a poleiului..."
HOTARAREA nr.56, privind cofinantarea obiectivului de investitii "Demolare...Scoala Rotaria..."
HOTARAREA nr.57, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru..."Demolare si...Rotaria..."
HOTARAREA nr.58, privind cofinantarea Obiectivului de investitii "Modernizare...Scoala Coropceni..."

Vizualizari: 10
Data creare: 09-08-2016 11:50:49
ANUNȚ REZULTAT PROCEDURĂ SELECȚIE PARTENERI ÎN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2

Documente pdf
ANUNȚ REZULTAT PROCEDURĂ SELECȚIE PARTENERI P.O.C.U.

Vizualizari: 23
Data creare: 18-07-2016 09:45:15
Impozite si taxe pe terenuri, cladiri, autovehicule s.a.

Documente pdf
Impozite si taxe pe terenuri, cladiri, autovehicule s.a.,pentru anul 2016

Vizualizari: 26
Data creare: 13-07-2016 13:00:32
Comunicate de Presă referitoare “la majorarea indemnizației lunare pentru creșterea copiilor, majorarea și prelungirea stimulentului de inserție începând cu data de 01 iulie 2016”.

Documente pdf
Comunicat de presa privind majorarea indemnizatiei lunare...
Comunicat de presa privind procedurile de acordare a indemnizatiei si concediului pentru...

Linkuri externe
Comunicat ANPIS
http://www.prestatiisociale.ro/files/comunicat_de%20presa_22_06_2016_.pdf
Comunicat MMFPSPV
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/4491-cp-proceduri-acordare-icc-22062016

Vizualizari: 19
Data creare: 05-07-2016 11:50:27
ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI IN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2 „Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (non roma), prin implementarea de masuri integrate”

Documente pdf
ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3
ANEXA 4
ANEXA 5
ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI IN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL

Vizualizari: 18
Data creare: 30-06-2016 13:59:15
ANALIZA SWOT A COMUNEI CIORTESTI

Documente pdf
ANALIZA SWOT A COMUNEI CIORTESTI PENTRU PERIOADA 2014-2020

Vizualizari: 14
Data creare: 18-05-2016 13:59:58
ORGANIGRAMA PRIMRIEI CIORTESTI

Documente pdf
ORGANIGRAMA PRIMRIEI CIORTESTI

Vizualizari: 30
Data creare: 09-05-2016 14:44:25
PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

Art.85.- (1) Secretarul îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:
a) participă în mod obligatoriu la sedințele consiliului local,
b) coordonează compartimentele și activitatile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară și asistență socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local,
c) avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local, asumându-și răspunderea pentru legalitate acestora, contrasemnând hotărârile pe care le consideră legale,
d) avizează pentru legalitate dispozițiile primarului,
e) urmărește rezolvarea corespondenței în t Citeste mai mult...

Vizualizari: 13
Data creare: 09-05-2016 10:23:09
PE BAZA LEGII 215/2001

a) Îndrumă și supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
b) controlează igiena și salubritatea localurilor publice și produselor alimentare puse in vânzare pentru populație, cu sprijinul serviciilor de specialitate,
c) asigură repartizarea locuințelor sociale pe baza hotărârii consiliului local,
d) exercită controlul asupra activitaților din targuri, piețe, oboare, locuri și parcuri de distracții și ia măsuri pentru buna funcționare a acestora,
e) răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei sau al orașului,
f) organizează evidența lucrărilor de construcții din localitate si pune la di Citeste mai mult...

Vizualizari: 10
Data creare: 09-05-2016 10:21:03
CAMINUL CULTURAL CIORTESTI

Foto
ZILELE CIORTESTILOR 2009

Vizualizari: 12
Data creare: 05-05-2016 11:48:05
COMPONENTA CONSILIULUI LOCAL CIORTESTINume si Prenume-Apartenenta politică

Chirila Violeta PNL
Danila Ecaterina PNL
Pintilie Ilie PNL
Scafaru Florentin PNL
Vieru Costache PNL
Andrei Tatiana PSD
Gurzun Gheorghe PSD
Neculai Olga PSD
Smoc Daniel PSD
Ocneanu Vasile PSD
Olareanu Iulian PSD
Botez Florentin ALDE
Mocanu Dragos PMP

Foto
Sedinta Consiliul Local Ciortesti

Vizualizari: 8
Data creare: 05-05-2016 10:53:13
PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

Art.68 - 1) Primarul îndeplinește următoarele atribuții principale:
a) asigură respectarea drepturilor si libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor și ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, precum și a hotărârilor consiliului județean,
b) asigură aducerea la indeplinire a hotărarilor consiliul local. În situația în care Citeste mai mult...

Vizualizari: 18
Data creare: 05-05-2016 10:40:34
Descriere:
Scut antic, tăiat argint și roșu. În partițiunea superioară, pe argint, un dragon ieșind, verde, limbat cu roșu, ținând o cruce de aur cu talpa ascuțită în gheara dreaptă; colții și ghearele de aur. În partițiunea inferioară, pe verde, o spadă (cu garda în sus) și o cheie, încrucișate („în săritoare”), ambele de argint. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un singur turn.

Semnificație:
Dragonul cruciat este stema prezumtivă a descălecătorului satului Ciortești. Spada și cheia sunt preluate din stema familiei Miclescu, ai cărei membri au ctitorit biserica din satul Șerbești, component al comunei. Coroana murală de argint, cu un singur turn, semnifică statutul de comună.

Foto
Stema comunei Ciortesti, judetul Iasi

Vizualizari: 21
Data creare: 28-03-2016 22:10:08
Comunicate de Presă referitoare “la majorarea indemnizației lunare pentru creșterea copiilor, majorarea și prelungirea stimulentului de inserție.
Licitatie publica pentru inchirierea unor spațiilor de birouri / comerciale din cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTALIER AGRIBUSINESS SUPPORT, in comuna LETCANI, judetul IASI.
Stema comunei Ciortesti, judetul IasiDescrierea si semnificatia stemei comunei Ciortesti, judetul Iasi
ANUNT
PRIVIND OCUPAREA UNUI POST VACANT PRIN TRANSFER LA CERERE
ANUNT-DEMONSTRATIE CRUCEA ROSIE
ANUNT CONCURS REFERENT ASISTENT SOCIAL
ANUNT CONCURS
Ziarul local ”COLINELE CIORTESTILOR”
Starea vremii
Localitatea: Ciortesti
Latitudine -> 46.91119°
Longitudine -> 27.84127°
Astazi
Vineri 23-06-2017
Furtuni
Furtuni
Temperatura
16°C
Minima zilei --> 16°C
Maxima zilei --> 28°C
Presiune atmosferica --> 0.99 Bar
Umiditate --> 92 %
Vizibilitate --> 10.40 km
Stare atmosfera --> stationara
Viteza vant --> 7.00 km/h
Directie vant --> NV
Soarele rasare --> 5:14 am
Soarele apune --> 9:9 pm
Maine
Predominant noros
Predominant noros
Minima zilei --> 17°C
Maxima zilei --> 26°C
Poimaine
Senin
Senin
Minima zilei --> 17°C
Maxima zilei --> 31°C