Primaria Comunei Ciortesti - judetul Iasi » Telefon: 0232 320.800, 320.400 » Program de lucru: Luni-Vineri 8-16


Cadrul demografic

Întregul perimetru al comunei Ciortesti a fost locuit încã din Paleolitic, cele mai vechi habitate umane, cu o vechime de peste 12.000 de ani, s-au descoperit pe teritoriul satelor: Rotãria si Serbesti (La Cetãtuie la sud de Serbesti).

Populatia era destul de rarã, fapt sesizat mai ales în raritatea artefactelor dar si din suprafata locuitã a habitatului preistoric. Grupate în cete si triburi aceste populatii nu erau pe atât de sãlbatice pe cât le considerãm. Mesajul criptic al produselor obtinute în neo-eneolitic si al simbolismului acestora demonstreazã un profund caracter magico-religios regãsit în întreaga gamã a aspectelor cotidiene. Descoperirile arheologice permit identificarea unor asezãri de-sine-stãtãtoare, cu locuinte si anexe ale acestora, cu sanctuare si mãsute de altar, cu o colectivitate bine organizatã la nivel social si spiritual. Dacã pentru Paleoliticul superior întâlnim doar câteva asezãri, în neolitic numãrul acestora creste, însã gradul cel mai mare de locuire din întreaga antichitate îl întâlnim în perioada traco-geticã (secolele X î.H. - II d.H.). Numãrul acestora scade la jumãtate în perioada migratiilor (fenomen specific civilizatie Dridu).

Numãrul fluctuant al satelor si a populatiei acestora s-a datorat deselor incursiuni ale populatiilor migratoare, ale tãtarilor si turcilor, dar si a unor popoare vecine (polonezi, cazaci etc.). Opresiunea a continuat si în secolele XVIII-XX (rusii, grecii fanarioti, germanii, etc.). Mãrinimia si starea de spirit a românului, dorinta de libertate, toate la un loc l-au ajutat sã depãseascã momentele grele, „nãduhul" generat de setea nestãvilitã de putere a cotropitorilor strãini. Toate aceste opresiuni vor avea influentã asupra sporului natural local, dar cu toate acestea populatia continuã sã creascã de la un deceniu la altul, de la un secol la altul. Dupã anul 1859 relativa stabilitate a României face posibilã o crestere demograficã explozivã.