Primaria Comunei Ciortesti - judetul Iasi » Telefon: 0232 320.800, 320.400 » Program de lucru: Luni-Vineri 8-16


Colindatul si uratul sunt obiceiuri simbolice ancestrale mostenite din generatie în generatie, de la tatã la fiu, prin viu grai. În structura lor se gãsesc urmele unui fond arhaic, un bun liant care leagã spiritualitatea strãveche de cea actualã.

Crãciun este o semidivinitate arhaicã, înfãtisat ca un strãmos de o vârstã nedeterminatã întâlnit atât în vremea geto-dacilor cât si în perioada rãspândirii crestinismului. Cuvântul Crãciun înseamnã Cel Creat si se referã la un zeu solar, cãruia dacii i se închinau la 21 decembrie, la solstitiul de iarnã. Mos Crãciun este leg Citeste mai mult...

În fiecare sat existã câteva persoane care au „darul" de a descânta. Ca sã poti primi acest dar trebuie sã fii evlavios, bun la suflet, sã ai o vârstã mai micã decât a celui de la care primesti si înveti.

Descântecele pot fi pentru bube, deochi, boli, etc. Practic puterea de a descânta echivaleazã cu aceea de a exorciza, existã mai multe grade de exorcism, cel în cauzã fiind de intensitate micã.

Pentru deochi si descântec trebuie apã neînceputã si cãrbuni pusi într-o canã.

Preparatul nefolosit este aruncat sau îngropat în grãdinã chiar de m&a Citeste mai mult...

În vechime nasterea era asistatã de o moasã a satului, astãzi aceasta este fãcutã în spital la Iasi. În caz de urgentã fiecare dispensar comunal poate asigura gravidelor conditii pentru ca pruncul sã se nascã sãnãtos si în sigurantã.

Botezul reprezintã un moment important din viata unui copil (chiar dacã fãrã voia lui) deoarece prin acest act el este initiat în tainele sfinte ale crestinãtãtii. Botezul reprezintã o amprentã vie a spiritualitãtii crestine prin care copilul este transpus în lumea tainicã a sacralitãtii, în universul ancestral al Puterilor Ceresti inspirate si ghidate Citeste mai mult...

Un alt prag important al fiecãruia este ceremonia de cãsãtorie. Plecându-se de la prietenie, dupã lungi... „cãutãri", bãiatul îsi gãseste sufletul-perechea. Regulile dupã care se ghideazã fiecare „cãutãtor" nu sunt stricte ci sunt adoptate dupã moment, loc si pereche.

Cãsãtoria în trecut era mai mult o „afacere" a pãrintilor decât a tinerilor. Faptul cã, cel putin pânã la împroprietãrirea tãranilor, locuitorii satelor nu aveau drept de posesie asupra pãmântului pe care îl lucrau, ci doar unul de folosintã - pãmântul nu reprezenta o Citeste mai mult...

Cultul mortilor a fost si este respectat cu sfintenie de toti oamenii. În toate siturile arheologice sunt descoperite schelete "împodobite" cu ocru, brãtãri, inele, arme si unelte, silexuri, vase de ritual, monede, etc. Toate acestea reflectã credinta vie în "viata de dincolo". Frica de moarte i-a determinat pe toti semenii si înaintasii nostrii sã cugete adânc asupra sensului si existentei vietii ca entitãti religioase, ghidate de forta magnificã a lui Dumnezeu.

„Refugiul" în eternitate este „orchestrat" încã din timpul vietii prin mãsurile pe care si le ia fiecare. Toate acestea au menirea sã-l protejeze, sã-l ghideze si Citeste mai mult...

Dovezi despre acest mestesug milenar le gãsim în sãpãturile arheologice efectuate în zonã, prin acele greutãti din lut ars de la asa zisele rãzboaie de tesut, fusoiolele (greutãti ale fusului). Pe unele bucãti de chirpic descoperite în incinta unor locuinte s-au descoperit amprente de tesãturi.

Astãzi, tehnica de lucru a gospodinelor satelor este la fel de asemãnãtoare cu cea de acum câteva sute de ani : stativele-scheletul din lemn; sulurile; vãtalele care fixeazã spata; itele tinute în pozitie verticalã de cãtre scripeti; slobozitorul; tãlpicile care sunt manevrate cu abilitate pentru a diversifica modelul tesãturii, su Citeste mai mult...