Primaria Comunei Ciortesti - judetul Iasi » Telefon: 0232 320.800, 320.400 » Program de lucru: Luni-Vineri 8-16


Anunt privind licitatia publica deschisa pentru inchirierea pajistilor din comuna Ciortesti, judetul Iasi
Anunt privind licitatia publica deschisa pentru inchirierea pajistilor din comuna Ciortesti, judetul Iasi

Foto

Anunt privind licitatia publica deschisa pentru inchirierea pajistilor din comuna Ciortesti

ANUN? REZULTAT PROCEDUR? SELEC?IE PARTENERI ÎN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2

ANUN? SELEC?IE PARTENERI IN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2 „Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (non roma), prin implementarea de masuri integrate”

Stema comunei Ciortesti, judetul Iasi
Descriere:
Scut antic, t?iat argint ?i ro?u. În parti?iunea superioar?, pe argint, un dragon ie?ind, verde, limbat cu ro?u, ?inând o cruce de aur cu talpa ascu?it? în gheara dreapt?; col?ii ?i ghearele de aur. În parti?iunea inferioar?, pe verde, o spad? (cu garda în sus) ?i o cheie, încruci?ate („în s?ritoare”), ambele de argint. Scutul este timbrat de o coroan? mural? de argint, cu un singur turn.

Semnifica?ie:
Dragonul cruciat este stema prezumtiv? a desc?lec?torului satului Ciorte?ti. Spada ?i cheia sunt preluate din stema familiei Miclescu, ai c?rei membri au ctitorit biserica din satul ?erbe?ti, component al comunei. Coroana mural? de argint, cu un singur turn, semnific? statutul de comun?.

Foto

Stema comunei Ciortesti, judetul Iasi

În contextul aprob?rii cadrului legislativ aplicabil m?surilor de mediu ?i clim? în anul 2016, precum ?i în urma lans?rii campaniei de depunere a cererilor unice de plat? penttru acest an, este necesara asigurarea inform?rii tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru m?surile de mediu ?i clim? ale PNDR cu privire la posibilitatea deschiderii unor angajamente,condi?iile de eligibilitate ?i cerin?ele specifice aplicabile în cadrul acestor angajamente, standardele aplicabile (eco-condi?ionalitate - GAEC ?i SMR, cerin?e minime privind utilizarea îngr???mintelor ?i substan?elor de protec?ie a plantelor, activitatea minim? ?i încadrarea în categoria fermierilor activi), dar ?i la nivelul pl??ilor acordate î Citeste mai mult...

Linkuri externe

Brosurile privind Masurile de mediu si clima in anul 2016 pot fi descarcate de aici:
(http://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitatepndr- 2014-2020/2862-informare-masuri-de-mediu-si-clima-pndr-2014-2020.html),

Vedere de ansamblu sat Coropceni
Vedere de ansamblu a satului Coropceni

Foto

Vedere de ansamblu sat Coropceni

Vedere de ansamblu a satului Ciortesti
Vedere de ansamblu a satului Ciortesti

Foto

Vedere de ansamblu a satului Ciortesti

Centrul de permanenta Ciortesti
Dispensarul din comuna Ciortesti

Foto

Centrul de permanenta Ciortesti

Întregul perimetru al comunei Ciortesti a fost locuit încã din Paleolitic, cele mai vechi habitate umane, cu o vechime de peste 12.000 de ani, s-au descoperit pe teritoriul satelor: Rotãria si Serbesti (La Cetãtuie la sud de Serbesti).

Populatia era destul de rarã, fapt sesizat mai ales în raritatea artefactelor dar si din suprafata locuitã a habitatului preistoric. Grupate în cete si triburi aceste populatii nu erau pe atât de sãlbatice pe cât le considerãm. Mesajul criptic al produselor obtinute în neo-eneolitic si al simbolismului acestora demonstreazã un profund caracter magico-religios regãsit în întreaga gamã a aspectelor cotidiene. Descoperirile Citeste mai mult...

Vedere de ansamblu -sat Deleni
Cadrul fizico-geografic

Relieful

Comuna Ciortesti se gãseste la contactul dintre Podisul Central Moldovenesc si Platforma pliocenicã moldoveneascã. Spre N se mãrgineste cu prelungirea longitudinalã a culmii estice a Podisului Central Moldovenesc, culme ce trece de orasul Iasi, la est cu Depresiunea Bohotin-Mosna, la V cu Valea Vasluietului iar la S cu Valea Crasnei si Dealul Cetãtuiei. Pozitia actualã ocupatã de satul Rotãria si satul Serbesti a suferit o scufundare tectonicã de mici proportii, probabil dupã retragerea Mãrii Sarmatice (în urmã cu peste 10 milioane de ani).

Altitudinea maximã a reliefului zonal este de 410 m în Dealul La Citeste mai mult...

Foto

Vedere de ansamblu -sat Deleni